Motion og fysisk aktivitet kan overordnet inddeles i tre hovedgrupper:

 • Hverdagsaktivitet (cykle, gå, lege, arbejde)
 • Sport og motion (idræt)
 • Fysisk aktivitet som behandling (genoptræning og vedligeholdelsestræning)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet

 • Børn og unge bør være fysisk aktive mindst 60 minutter hver dag - og 3 gange om ugen mindst 30 minutter med høj puls
 • Voksne bør være fysisk aktive mindst 30 minutter hver dag - og 2 gange om ugen mindst 20 minutter med høj puls
 • For ældre gælder de samme anbefalinger som for voksne. Der ud over bør ældre prioritere aktivitet, der styrker knoglerne samt lave udstrækningsøvelser mindst 2 gange om ugen

Alle anbefalinger er minimumsanbefalinger, og fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Sundhedspolitikken

Kerteminde Kommune har særligt fokus på by, land og natur i sundhedspolitikken
Kerteminde Kommune er begunstiget med en enestående natur og med utallige muligheder for udendørs aktiviteter. Skove, kystlinje, marker og grønne områder er en skattekiste af sanselige oplevelser. Naturen påvirker os positivt – også sundhedsmæssigt. Forskning viser, at ophold i naturen er med til at styrke vores fysiske og mentale sundhed. 

Kerteminde Kommune vil:

 • Bruge naturen som et stærkt redskab til sundhedsfremme
 • Sikre gode rammer for leg, gåture, løb cykelruter, sport og aktivitet til lands og til vands
 • Integrere naturaktiviteter i de kommunale tilbud til børn, unge, voksne og ældre
 • Udbygge cykelstier, og muligheder for aktiv motion i hverdagen
 • Understøtte at omgivelserne inspirerer og motiverer til bevægelse og at flere transporterer sig aktivt.

Aktiv i naturen i Kerteminde Kommune

Find forening

Anbefalinger om fysisk aktivitet - børn under 1 år

Anbefalinger om fysisk aktivitet - børn 1-4 år