Billede

Det betyder noget, hvordan man går og har det. Både for den enkeltes livskvalitet og for risikoen for at udvikle sygdom.

Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress og om at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Der er grund til at fremme mental sundhed samt forebygge stress, selvmord og psykiske lidelser - både for befolkningen som helhed og for udsatte grupper

Det er vigtigt, at være åben omkring hvordan vi har det. At kunne tale om følelser, glæder og frustrationer er en enorm hjælp i hverdagen. Forsøg at svare ærligt, når nogen spørger til, hvordan du har og spørg ligeledes ind til hvordan andre i din omgangskreds har det.

Det kan være svært at skelne mellem tegn på almindelige hverdagsproblemer og tegn på reel mistrivsel. Hvis du ser flere tegn hos et barn eller andre og over længere tid, er det vigtig at du reagerer. Mindre børn kan også vise tegn på mistrivsel – f.eks. mavepine, der kommer igen og igen.

Tegn på mistrivsel hos mindre børn: 

Børn, der går i vuggestue eller børnehave, kan vise forskellige tegn på mistrivsel, og det kan være svært at tolke tegnene. Fx kan et barn virke vred og irriteret mere end trist, men alligevel være ramt af en depression. Ser du flere tegn over længere tid, er det vigtigt, du reagerer.

Tegn på mistrivsel:

  • Virker trist og energiforladt
  • Virker uroligt/rastløst
  • Klager over fx ondt i maven eller hovedet
  • Har mange konflikter med andre børn
  • Trækker sig fra andre børn og samvær
  • Søger voksenkontakt, men uden at kunne finde ro og tryghed i kontakten
  • Har problemer med at spise eller sove
  • Mister interessen for aktiviteter
  • Virker irriteret og vred (med underliggende tristhed)