De indkomne ansøgninger forelægges løbende for Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget holder møde hver måned undtagelsesvis i februar og juli.

For at ansøgningen, har mulighed for at komme med på næstkommende udvalgsmøde, skal ansøgningen være sendt til Kerteminde Kommune senest en måned før kommende udvalgsmøde.
Se den politiske mødekalender her.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via følgende blanket.