Natur og Miljø Afdelingen
natur-miljo@kerteminde.dk