Den 1. april 2020 skal størstedelen af foreningerne, som har modtaget kommunale tilskud, indsende regnskaber. Denne gang skal det ske elektronisk gennem systemet Conventus.
De nye krav i Folkeoplysningsloven kræver, at kommunerne offentliggør foreningernes regnskaber og synliggør, hvilke tilskud de enkelte foreninger har fået. Conventus efterlever de nye forhold. Hvis I har booket lokaler, kender I allerede systemet. Nu starter vi op på at anvende andre dele af systemet. Første etape er elektronisk indberetning af foreningsregnskaber.
  
Følgende poster skal være en del af regnskabet og skal anføres i en linje hver for sig: 

  • kontingent for medlemmer under 25 år (0-24 år)
  • kontingent for medlemmer over 25 år (25 år og derover)
  • medlemstilskud fra Kerteminde Kommune
  • eventuelt lokaletilskud fra Kerteminde Kommune
  • eventuelt tilskud fra puljen til træner og lederuddannelse fra Kerteminde Kommune
  • eventuelt tilskud fra start- og udviklingspuljen fra Kerteminde Kommune
     

Regnskabet offentliggøres på fritids- og foreningsportalen via Conventus, se herunder i den blå bjælke. Det betyder, at alle har adgang til at se jeres regnskaber, som Folkeoplysningsloven kræver. Ønsker I derfor ikke jeres regnskab offentliggjort, er det muligt at lave et tilskudsregnskab. Blanketten til dette vil også kunne findes i Conventus.