Hjemmebesøg
Alle spædbørnsfamilier i Kerteminde Kommune tilbydes besøg i hjemmet af den lokale sundhedsplejerske 4-5 dage efter fødslen. Ved besøget undersøger sundhedsplejersken barnet og vejleder efter behov med særlig fokus på amning samt mor og barns trivsel. Herefter tilbyder sundhedsplejen i Kerteminde Kommune hjemmebesøg ca. på følgende tidspunkter:

         barns alder   førstegangsfødende    flergangsfødende

  • 4-5 dage                       x                             x
  • 10-12 dage                   x                             x
  • 3-4 uger                        x                            
  • 2 måneder                    x                             x
  • 4-6 måneder                 x                             x
  • 8-10 måneder               x                             x

 

Sundhedsplejersken giver ekstra besøg, hvis det vurderes at der er behov herfor.

Åbent Hus
Sundhedsplejen har Åbent Hus i Langeskov, Kerteminde og Munkebo. Her kan forældre få råd og vejledning om 0-1-årige børn og møde andre forældre fra lokalområdet.

Mødregruppe
Som mor til et spædbarn i Kerteminde Kommune får du tilbud om at deltage i en mødregruppe.

Telefonrådgivning
Alle børnefamilier kan på alle hverdage få råd og vejledning af en sundhedsplejerske. Ved særlige behov henvises i samarbejde med forældrene til andre fagpersoner. Se kontaktoplysninger her på siden.

Hvad sker der?

Over halvdelen af alle nybagte møder føler sig få dage efter fødslen triste, urolige eller ligefrem angste. Denne følelse kan vare ved den 1. månedstid. Dette er helt normalt bl.a. på grund af hormonelle ændringer og fordi det er en stor følelsesmæssig oplevelse at få et barn. Undersøgelser viser, at ca. 10% af alle fødende kvinder får en efterfødselsreaktion. Ofte lider de i stilhed og får ingen hjælp. Det kan være svært for barnefaderen at forstå, hvad der sker med barnets mor. Derfor det det vigtigt at begge får hjælp og information.

Efterfødselsreaktion kan også ramme fædre?

Som vordende eller nybagt far kan du have fysiske og psykiske symptomer, som er specielle i forhold til, hvad du plejer at opleve. Det kan være hovedpine, aggressivitet, rastløshed, smerter, angst, nervøsitet eller mindre lyst til sex.

Du kan opleve tab af selvtillid i forbindelse med faderskab og du kan have modsatrettede følelser i forhold til faderskabet. Mange fædre oplever en form for jalousi og at være tilsidesat.

Angsten ved at blive latterliggjort og vanskelighed ved at sætte ord på følelserne kan være hindringer for mænd at åbne sig.

Hvad er en efterfødselsreaktion?

Symptomer på ef efterfødselsreaktion kan vise sig under graviditeten. Andre får symptomer lige efter fødslen og andre først flere måneder efter fødslen. En efterfødselsreaktion kan have mange forskellige symptomer. Det kan f.eks. være, at man:

  • føler sig nedtrykt og trist, har let til tårer
  • mangler lyst og interesse for sine omgivelser
  • har mindre energi og er meget træt
  • har problemer med at sove
  • mister appetitten og taber sig
  • har svært ved at koncentrere sig - husker dårligt
  • mangler selvtillid
  • slås med skyldfølelse og selvbebrejdelser
  • er bange for ikke at være god nok som mor
  • er bange for at være alene eller gå ud
  • er bange for at skade barnet
  • har tanker om selvmord

Hvorfor får nogen efterfødselsreaktion?

Det er ikke muligt at finde en konkret grund til efterfødselsreaktionen. Forklaringen kan for eksempel ligge i

  • arvelige forhold
  • hormonelle forhold
  • psykologiske forhold
  • sociale forhold
  • vanskelige parforhold
  • et dårligt forhold til ens egen mor
  • at mor og barn bliver adskilt, for eksempel, hvis barnet er indlagt
  • en voldsom fødsel

Hvad kan der gøres?

  • Tal med din sundhedsplejerske eller læge. De kan fortælle, hvilken hjælp, der kan fås
  • tal med din familie, dine venner, dem du har tillid til
  • lad faderen passe barnet mest muligt
  • prøv at få nogen til at hjælpe dig med husarbejdet
  • gå en tur med barnevognen hver dag
  • kom i din mødregruppe

Sundhedsplejersken vil altid gerne hjælp. og vil bl.a. 8 uger efter fødslen tilbyde dig at udfylde et spørgeskema, som viser noget om, hvordan du har det psykisk efter din fødsel. Spørgeskemaet udfyldes imens sundhedsplejersken er på besøg og I taler sammen om, hvilken hjælp du evt. har brug for. Ved dette besøg er det hensigtsmæssigt, hvis begge forældre er til stede.

Hvor længe varer det?

En efterfødselsreaktion går over, men det er forskelligt, hvor længe den varer. Det afhænger af, hvor svær reaktionen er, og hvilken hjælpe man får.