Alle kommunens skoler har tilknyttet en fast sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtaler og undersøgelser til alle elever på fastlagte klassetrin samt sundhedspædagogisk undervisning jfr. følgende:

  • 0. kl.      indskolingsundersøgelse
  • 1. kl.      højde og vægtmåling
  • 2. kl.      undervisning i sund livsstil
  • 5. kl.      pubertetsundervisning samt højde- og vægtmåling
  • 6. kl.      synsprøve
  • 8. kl.      udskolingsundersøgelse

 

Når der er særlige opmærksomhedspunkter ved barnet samarbejder sundhedsplejen med forældrene. Sundhedsplejen kan efter aftale med forældrene samarbejde med andre faggrupper f.eks. barnets skole.