Graviditetsbesøg
Hvis der er særlige forhold eller problemer i forbindelse med din graviditet, kontakter sundhedsplejen dig før fødslen, og tilbyder evt. et hjemmebesøg efter henvisning fra jordemoder eller læge.

Klar til barn
Forældre, der venter deres første barn kan via den lokale jordemoder blive tilmeldt kurset: "Forældreforberedelse - bliv klar til barn". Deltagelse i kurset er gratis.