Graviditetsbesøg
Hvis der er særlige forhold eller problemer i forbindelse med din graviditet, kontakter sundhedsplejen dig før fødslen, og tilbyder evt. et hjemmebesøg efter henvisning fra jordemoder eller læge.