Information om behandling af personoplysninger

Kerteminde Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Vores kontaktoplysninger er: Kerteminde Kommune, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, CVR-nr.: 29189706, Telefon: 65151515, Mail: kommune@kerteminde.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@kerteminde.dk
  • På telefon: 65151509
  • Ved brev: Kerteminde kommune, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af dine/dit barns personoplysninger er sundhedslovens afsnit IX Kommunale sundhedsydelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 9, stk. 2, litra b og f.

Vi behandler dit/dit barns CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger om dig/dit barn, inden for de overordnede temaer sundhed og trivsel. Vi behandler endvidere dit/dit barns CPR-nummer.

Hvor kommer oplysningerne fra

Sundhedsplejen i Kerteminde kommune indsamler og behandler de personoplysninger, som du/dit barn giver os. Vi indsamler herudover data fra Styrelsen for It og Læring for at kunne placere dig/dit barn i en klasse/skole eller i kommunen. Sundhedsplejen vil kunne se tidligere besvarelser, som du/dit barn har afgivet i løbet af sin skolegang.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Dine personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

Opbevaring af dine/dit barns personoplysninger

De personoplysninger, som Kerteminde Kommune indsamler og behandler til brug for sundhedsplejens arbejde er omfattet af sundhedsplejens journaliseringspligt. Oplysningerne vil blive slettet senest 5 år efter sundhedsplejens seneste optegnelse i din/dit barns journal. 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig/dit barn, samt at få urigtige oplysninger om dig/dit barn rettet. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine/dit barns personoplysninger, at få slettet oplysninger om dig/dit barn, at få behandlingen af dine/dit barns personoplysninger begrænset, samt at modtage oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen på www.eur-lex.europa.eu og databeskyttelsesloven på www.retsinformation.dk.