Kliniske undervisningssteder
Sundhed og Rehabilitering i Kerteminde Kommune modtager sygeplejestuderende i 1, 2, 3 og 6. semester. 

Vi ser det som en af vores væsentligste opgaver at støtte og udfordre sygeplejestuderende uddannelsen inden for den kliniske sygepleje.
Vi vil under praktikken på bedst mulig vis undervise og støtte den studerendes læringsproces.
Den sygeplejestuderende tildeles en klinisk vejleder, der i samarbejde med den sygeplejestuderende har ansvaret for uddannelsesforløbet. Den kliniske vejleder har viden, erfaring og ressourcer til at varetage vejledning på kvalificeret vis. For at sikre bedst mulig kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i uddannelsesforløbet vil der hver uge foregå planlagte såvel som ”løbende” samtaler mellem den sygeplejestuderende og den kliniske vejleder. Den daglige vejledning varetages både af den kliniske vejleder og de andre sygeplejersker i teamet. Der er mulighed for at følges med kliniske specialister indenfor sår, demens, forebyggelse, inkontinens, diabetes, visitation og hygiejne.

 

Den generelle kliniske studieplan
Den generelle kliniske studieplan er udarbejdet til hjælp for den sygeplejestuderende og den kliniske vejleder således, at vi får skabt de bedst mulige forhold for den sygeplejestuderendes læring i løbet af praktikken i Kerteminde Kommune. Materialet skal ikke nødvendigvis læses på en gang. Den generelle studieplan indeholder generelle informationer om Sundhed, Handicap og Rehabiliterings organisatoriske, ledelsesmæssige og sygeplejefaglige samt uddannelsesmæssige forhold. 

Specifikke kliniske studieplaner
Studieplanerne er udarbejdet for netop dit semester. Tanken er, at du og din vejleder anvender studieplanen ved planlægning og afvikling af praktikken. Vi lægger vægt samarbejde med den sygeplejestuderende og det betyder man har stor indflydelse på, hvordan netop ens praktik hos os skal foregå.

Evaluering
Inden for de første 14 dage afholdes der uddannelsessamtale, hvor den kliniske vejleder og du aftaler den individuelle studieplan. Indhold, form og ansvarsfordeling fremgår UCL`s hjemmeside. På praktikportalen ligger en skabelon som skal være udfyldt og tilgængelig .

Midtvejs i dit forløb af holdes endnu en uddannelses samtale med udgangspunkt i selvevaluering samt din kliniske vejleders evaluering. Formålet er at tydeliggøre dit studieforløb, gennemgå læringsudbytterne og planlægge den sidste periode af din praktik.

Den afsluttende samtale er en evaluering af forløbet og de studiemuligheder du har haft. En snak om forventningerne er blevet indfriet. Udgangspunktet for denne samtale er det elektroniske evaluerings skema du har modtaget.