Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet har fastsat for Handicap og Socialpsykiatrien i Kerteminde Kommune.
Kvalitetsstandarderne herunder beskriver indhold, omfang og udførsel af kommunens tilbud og skal medvirke til, at sikre ensartet vurdering og afgørelse om hjælp.

Merudgift

Støtte og Kontaktpersonordning

Administration

Praktiske opgaver i hjemmet

Forældrerollen

Kontakt og samvær

Kost og indkøb

Medicinhåndtering

Personlighygiejne

Uddannelse og beskæftigelse