Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet har fastsat for Handicap og Socialpsykiatrien i Kerteminde Kommune.
Kvalitetsstandarderne herunder beskriver indhold, omfang og udførsel af kommunens tilbud og skal medvirke til, at sikre ensartet vurdering og afgørelse om hjælp.

Administration

Forældrerollen

Kontakt og samvær

Kost og indkøb

Medicinhåndtering

Merudgift

Personlig hygiejne

Praktiske opgaver i hjemmet

Støtte- og kontaktpersonordning

Uddannelse og beskæftigelse