Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet har fastsat for Handicap og Socialpsykiatrien i Kerteminde Kommune.
Kvalitetsstandarderne herunder beskriver indhold, omfang og udførsel af kommunens tilbud og skal medvirke til, at sikre ensartet vurdering og afgørelse om hjælp.

Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Beskyttet beskæftigelse

Aktivitets- og samværstilbud

Ledsagerordning

Merudgift

Aflastningsophold