Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Rekruttering Socialt Ansvar

Socialt Ansvar

At arbejde med socialt ansvar kan styrke din virksomheds indtjening, omdømme og interne trivsel - og det skaber værdi for vores fælles samfund

Socialt ansvar (CSR -  Corporate Social Responsibility) dækker over, at en virksomhed udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.

Socialt ansvar indenfor beskæftigelsesområdet

Indenfor beskæftigelsesområdet handler social ansvarlighed om, at tage ansvar for virksomhedens nuværende ansatte med forebyggelse og fastholdelse samt inklusion af ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Socialt ansvar og forebyggelse

Socialt ansvar og forebyggelse handler bl.a. om foranstaltninger ift. nedslidning og ulykker, reduktion af sygefravær, forbedring af psykiske og fysiske arbejdsmiljø og sundhedsfremme.

Socialt ansvar og fastholdelse

Socialt ansvar og fastholdelse handler  bl.a. om initiativer som kompetenceudvikling og omskoling af medarbejdere, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere og medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

Jobcenter Kerteminde hjælper gerne din virksomhed med vejledning om fastholdelse af medarbejdere og ansættelse på særlige vilkår.

Læs mere om Fastholdelse

Læs mere om Opkvalificering og ansættelse på særlige vilkår

Socialt ansvar og inklusion

Socialt ansvar og inklusion handler om at inkludere ledige, der har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet eller varetage et arbejde på ordinære vilkår. Det betyder, at det ofte er borgere, som har andre problemer ud over ledighed. Det kan fx være helbredsproblemer, sproglige barriere eller mangel på arbejdserfaring. 

Med social ansvarlighed gennem inklusion, oplever mange virksomheder, at medarbejdernes engagement og sammenhold styrkes. Medarbejderne oplever ofte, at det giver menneskelig værdi, at gøre en indsats for ledige på kanten af arbejdsmarked. 

Vejen til job og selvforsørgelse begynder ofte med opkvalificerende praktikforløb eller småjobs på få timer.

Arbejd med socialt ansvar og inklusion ved at:  

  • ansætte fleksjobbere
  • tilbyde ordinære småjobs på få timer
  • ansætte flygtninge i IGU-forløb
  • tilbyde virksomhedspraktik ift. opkvalificering, træning eller afklaring til arbejdsmarkedet 

Ønsker din virksomhed at arbejde med inklusion af ledige på kanten af arbejdsmarkedet, så hjælper Jobcenter Kerteminde gerne med både vejledning om ansættelse på særlige vilkår og at finde det rigtige match af medarbejder til din virksomhed.

Læs mere om Opkvalificering og ansættelse på særlige vilkår

Kerteminde Kommunes virksomhedspanel arbejder med socialt ansvar

Siden 2022 har Kerteminde Kommune og en stærk række af lokale virksomheder i Virksomhedspanelet samarbejdet om, at skabe fælles visioner, nye samarbejdsmetoder og konkrete handlinger ift. arbejdskraftsmangel, jobskabelse og socialt ansvar. 

Vi vil gerne have din virksomhed med

Virksomhedspanelet består allerede af over 25 lokale virksomheder, men der kommer jævnligt nye til, så tag endeligt kontakt, hvis du er interesseret i, at høre nærmere om samarbejdet.

Der afholdes 3-4 møder henover det et år. Møderne består oftest af relevante oplæg og sparring både virksomhederne imellem og mellem jobcenter og virksomhed. 

Det er Jobcenter Kerteminde som står for det praktiske ift. mødeindkaldelse mm og faciliteter mødeindhold.

Læs mere om Virksomhedspanelet


Kontakt Jobcenter Kerteminde - Jobbutikken

Ring eller mail direkte til Kerteminde Kommunes Jobbutik, hvor der sidder en medarbejder klar til at formidle din henvendelse videre til den rette medarbejder i Jobcenter Kerteminde. 

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje