Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Virksomhedspanelet

Virksomhedspanelet

Et stærkt panel af fremsynede virksomheder - til gavn for virksomheder og ledige borgere

Siden 2022 har Kerteminde Kommune og en stærk række af lokale virksomheder i Virksomhedspanelet samarbejdet om, at skabe fælles visioner, nye samarbejdsmetoder og konkrete handlinger ift. arbejdskraftsmangel, jobskabelse og socialt ansvar. 


Kerteminde Kommune tror på, at alle har kompetencer og ressourcer til at bidrage positivt til arbejdsmarkedet og vi møder på daglig basis virksomheder, som er optaget af at skabe gode arbejdspladser og tage et socialt ansvar. 

I Virksomhedspanelet deler virksomheder og kommune de gode fortællinger, hvor det gode match lykkes og samarbejdet løfter den ledige borger. Men der er også fokus på, at tage ved lære, når matchet ikke lykkes samt at finde nye måder, vi kan

samarbejde på.


Virksomhedspanelets formål er, at: 

  • udvikle en fælles vision om at afhjælpe arbejdskraftsmangel og give medborgere, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, mulighed for at blive en del af fællesskabet
  • de kommunale medarbejdere løbende bliver opdateret på virksomhedernes udfordringer ift. arbejdskraftsmangel, efterspurgte kompetencer og fastholdelse af medarbejdere
  • sikre medarbejderne i Jobcenter Kerteminde kender til virksomhedernes arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner og ikke mindst har indblik i virksomhedens kultur og arbejdsforhold
  • skabe kendskab hos virksomhederne, til de mange ordninger og redskaber, som Jobcenter Kerteminde til dagligt arbejder ift. 'til rette match', motivationsskabelse, opkvalificering, fastholdelse, afklaring af arbejdsevne, hjælpemidler, handicapkompenserende ordninger og ansættelser på særlige vilkår
  • forventningsafstemme samarbejdet, så vi skaber det bedste udgangspunkt for mødet mellem virksomhed, borger og jobcentrets medarbejdere


Vi vil gerne have din virksomhed med

Virksomhedspanelet består allerede af over 25 lokale virksomheder, men der kommer jævnligt nye til, så tag endeligt kontakt, hvis du er interesseret i, at høre nærmere om samarbejdet.

Der afholdes 3-4 møder henover det et år. Møderne består oftest af relevante oplæg og sparring både virksomhederne imellem og mellem jobcenter og virksomhed. 

Det er Jobcenter Kerteminde som står for det praktiske ift. mødeindkaldelse mm og faciliteter mødeindhold.


Kontaktpersoner

Teamleder Jobcenter Kerteminde Lars Peter Kure Svanes

Teamleder Jobcenter Kerteminde Anja Lindekilde Rasmussen


Kontakt Jobcenter Kerteminde - Virksomhedspanelet 


Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje