Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og veje Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed

I Kerteminde Kommune vægtes trafiksikkerheden højt

Det blev vedtaget i 2007, at der skulle udarbejdes en samlet trafiksikkerhedsplan for den nye kommune.

Målet med trafiksikkerhedsplanen er, at den skal bidrage til sikrere veje for alle trafikanter i kommunen.

Der er også mulighed for at beboerne i visse boligområder selv kan udføre trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejen. Læs mere længere nede på siden.

Kommunen samarbejder på kampagneområdet med Rådet for sikker Trafik og de fynske kommuner.

Der foretages årligt en prioritering af de sikkerhedsfremmende foranstaltninger på kommunens veje. Prioriteringen sker i henhold til principperne i trafiksikkerhedsplanen, og der lægges særlig vægt på uheldsbelastede steder, skoleveje og andre steder, hvor borgere har givet udtryk for utryghed. Udvælgelsen af projekterne sker i samarbejde med kommunens færdselssikkerhedsråd.

Byrådet har de seneste år afsat en årlig pulje af størrelsesordenen 2 mio. kr. til formålet.

Projekter på mindre boligveje og lignende med forholdsvis lidt trafik vil sjældent komme i betragtning til at kunne finansieres af denne pengepulje.

På disse veje har kommunens Miljø- og Teknikudvalg besluttet, at borgerne selv har mulighed for at etablere trafikale foranstaltninger:

  • Beboerne langs vejen skal være enige om det foreslåede projekt.
  • Beboerne langs vejen skal selv finansiere anlægget – den fremtidige drift varetages af kommunen.
  • Projektet skal overholde alle gældende vejregler mv. – kommunen er gerne behjælpelig med udførelse af tegninger samt udførelse af projektet.
  • Projektet skal fremsendes til kommunens endelige godkendelse – kommunen sørger for at indhente politiets samtykke.

I kommunen er etableret et lokalt Færdselssikkerhedsråd. Færdselssikkerhedsrådet bistår kommunen med forslag til forbedringer og nye tiltag i trafikken.

På Rådet for større trafiksikkerheds hjemmeside kan du finde flere oplysninger om kampagner, samarbejde, råd/viden og undervisning. Link til siden herunder.

Trafiksikkerhedsplan 2015

Kerteminde Kommune har i 2008 udarbejdet en samlet trafiksikkerhedsplan for Kerteminde Kommune, så antallet af uheld i trafikken i fremtiden kan reduceres.

Trafiksikkerhedsplanen er grundlaget for en handlingsplan der med indsats og investering i trafiksikkerhed skal nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne på vejnettet, samt øge trygheden blandt borgerne i by- og landområderne. Se de enkelte planer for hvert område herunder.

Som baggrund for trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en skolevejs- og borgerundersøgelse, der gav den enkelte borger mulighed for at udpege, hvor på kommunens vej- og stinet, de følte sig utrygge.
 
Dette er blevet sammenholdt med Politiets uheldsregistreringer, og sammen med tidligere projekter i de tre kommuner danner det grundlag for den udarbejdede trafiksikkerhedsplan, der blev godkendt i Byrådet i september 2008.

Kontakt

Trafik & Anlæg

Lindøalleen 51, 5330 Munkebo

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje