Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Råd, nævn og udvalg Færdselssikkerhedsråd

Færdselssikkerhedsråd

Færdselssikkerhedsrådet er et rådgivende udvalg med reference til Kerteminde Kommunes Miljø-, Natur og Teknikudvalg.

Færdselssikkerhedsrådet består af:
1 fra Fyns Politi (Trafikafdelingen)
3  fra Skoler og Institutioner
3  fra Interesseorganisationer, eksempelvis
- Lokalråd
- Erhvervsråd
- Ældrerådet
- Handicaprådet
- Dansk Cyklist Forbund m.v.
1  fra forvaltningen


- Øvrige berørte myndigheder og interesseorganisationer kan deltage ad hoc i udvalget efter behov.

Information

Jørgen Kuhlmann, Landsbyråd, j-kuhlmann@privat.dk

Vagn Hartung, Fyns politi, VNI002@politi.dk

Berit Jensen, Kerteminde Kommunes Børnehaver, bje@kerteminde.dk

Steen Hjorth, Landsbyråd,  hjorthsteen@gmail.com

Tina Jensen, Handicaprådet, h2move.com@gmail.com

Birte Michelsen, Seniorrådet Kerteminde, bmichelsen1945@gmail.com

Elsebeth Storm Hansen, SFO´er i Kerteminde Kommune, EHA@KERTEMINDE.DK

Klavs Kasper Norup Lauridsen, Skoler i Kerteminde Kommune, KKS@KERTEMINDE.DK

Navn
Færdselssikkerhedsrådet i Kerteminde.

Virkeområde
Færdselssikkerhedsrådet i Kerteminde kan behandle sager eller forhold af færdselssikkerhedsmæssig karakter i Kerteminde Kommune.

Formål
• at bidrage ved målretningen af det lokale arbejde for forbedret færdselssikkerhed
• at nedbringe antallet af trafikulykker, svarende til de til enhver tid gældende mål, som fastsættes i henholdsvis kommuneplan og trafiksikkerhedsplan

Færdselssikkerhedsrådets opgaver

•at opstille årligt program for færdselssikkerhedsrådets aktiviteter m.v. Programmet godkendes i Miljø- og teknikudvalget
• at deltage som del af følgegruppe under udarbejdelse og revision af trafiksikkerhedsplan
• at foretage løbende analysearbejde af ulykkesudviklingen blandt andet ved hjælp af uheldsstatistikker, undersøgelses- og forskningsresultater
• at medvirke i planlægning og gennemførelse lokale færdselssikkerhedstiltag
• at informere og motivere lokale interesseorganisationer
• at interessegrupper involveres aktivt i færdselssikkerhedsarbejdet
• at sikre udveksling af tilgængelig baggrundsinformation og data mellem alle aktører i færdselssikkerhedsarbejdet
• at foretage holdnings og adfærdsbearbejdelse blandt andet ved at sikre deltagelse i landsdækkende fælleskampagner og regionale kampagner
• at gennemføre lokale færdselssikkerhedskampagner - efter behov
• at modtage og bearbejde forslag udefra om forbedring af færdselssikkerheden
• at fremsætte forslag til foranstaltninger af teknisk, administrativ eller pædagogisk art til bedring af færdselssikkerheden
• at medvirke ved den årlige sortpletudpegning med uheldsanalyser og forslag til fysiske forbedringer
• at medvirke aktivt til, at arbejdsopgaverne realiseres – herunder så vidt muligt at deltage aktivt i de forberedende opgaver inden møderne

Organisation
Færdselssikkerhedsrådet er et rådgivende udvalg med reference til Kerteminde Kommunes Miljø- og teknikudvalg.

Færdselssikkerhedsrådet består af:
2  fra Fyns Politi (Trafikafdelingen samt lokalt)
3  fra Skoler (9) og Institutioner (18)
3  fra Interesseorganisationer, eksempelvis
- Lokalråd
- Erhvervsråd
- Ældrerådet
- Handicaprådet
- Dansk Cyklist Forbund m.v.
1  fra Vejcenter Syddanmark
2  fra forvaltningen (fungerer som sekretariat)
- Øvrige berørte myndigheder og interesseorganisationer kan deltage ad hoc i udvalget efter behov.

Møder
To årlige møder eller hyppigere efter behov. Møderne afholdes på Rådhuset i Kerteminde - med mindre andet aftales.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje