Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og veje Udskillelse af vejareal

Udskillelse af vejareal

Iflg. § 61 i Lov om offentlig veje (lov nr. 1520 af 27/12-14) er Kerteminde Kommune forpligtet til, at foretage en matrikulær udskillelse af de kommunale veje.

Langt størstedelen af kommunevejene er allerede udskilt i matriklen, men nogle vejarealer mangler stadig. At en kommunevej bliver udskilt i matriklen vil sige, at skellet mellem kommunevejen og de tilgrænsende ejendomme fastlægges på matrikelkortet. Det betyder samtidig, at vejen sikres, idet der ikke længere kan vindes hævd over vejarealet.

I nogle tilfælde vil der i forbindelse med udskillelsen blive foretaget mindre ændringer i det registrerede areal for de tilgrænsende ejendomme, da de arealer, der er angivet i matriklen og tingbogen, sjældent er præcis de samme som de faktiske arealer i marken.

Selve udskillelsen vil blive udført af et landinspektørfirma og udgiften hertil vil blive afholdt af Kerteminde Kommune.

Kontakt

Trafik & Anlæg

Lindøalleen 51, 5330 Munkebo

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje