Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og veje Snerydning og glatførebekæmpelse

Snerydning og glatførebekæmpelse

Kerteminde Kommunes vintertjeneste kører fra den 15. oktober - 15. april. Vintertjenesten varetager vintervedligeholdelsen af de kommunale veje.

Herunder kan du læse mere om, hvad kommunen gør, når vinteren rammer såvel som hvilke pligter, som påhviler dig som grundejer.

Kommunen udfører snerydning og glatførebekæmpelse ved saltning på offentlige veje og stier samt foran kommunale institutioner, skoler og andre kommunale bygninger mv.

Offentlige veje

Det er ikke muligt at rydde sne eller salte hele vejnettet på én gang. Derfor prioriteres indsatsen efter vejenes trafikale betydning.

Kommunen snerydder og salter offentlige veje, som har afgørende betydning for fjerntrafikken (vintervejklasse I), såvel som offentlige veje, der har betydning for den gennemkørende trafik, den kollektive trafik, erhvervstrafikken samt vigtige p-pladser (vintervejklasse II). Vintervejklasse I sneryddes og saltes hele døgnet, mens vintervejklasse II sneryddes og saltes kl. 04:00-22:00 (lør-, søn- og helligdage 06:00-22:00).

Herudover sneryddes og saltes, i det omfang der er ledigt materiel, de offentlige lokalveje, der har betydning for trafikken mellem bysamfund og bydele, kollektiv trafik og erhvervsområder (vintervejklasse III) kl. 04:00-22:00.

Offentlige boligveje, blinde veje og veje af mindre betydning for den almene trafikafvikling (vintervejklasse IV) sneryddes og saltes kl. 07:00-15:00, dog kun i det omfang der er ledigt materiel fra de øvrige veje.

Offentlige stier

Herudover snerydder og salter kommunen offentlige stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken; primære stier, primære busstoppesteder samt skolestier (vinterstiklasse I). Lokalstier og øvrige busstoppesteder (vinterstiklasse II) tilstræbes holdt farbare i det omfang, indsatsen er afsluttet på de primære stier.

Du kan finde et kort over Kerteminde Kommune med gruskasser, vintervejklasser og vinterstiklasser længere nede på siden.

Alle kommunens grundejere har også deres opgaver mht. snerydning og glatførebekæmpelse (saltning/grus) på følgende områder:

Offentlige veje og stier i byer og bymæssig bebyggelse


Grundejeren rydder sne og gruser/salter på fortove ud for egen grund langs offentlige veje.

Grundejeren ryder sne og gruser/salter på offentlige stier ud for egen grund.

Med fortov og sti menes færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående trafik. Grundejerens forpligtelse til at rydde sne og gruse/salte på fortove og stier, der grænser op til grunden, gælder kun, hvor grundejeren har direkte adgang til de pågældende veje/stier.

Private veje og privat fællesveje


På private veje skal grundejeren rydde sne og salte/gruse på kørebanen såvel som fortovet.

På privat fællesveje og -stier i byer og bymæssig bebyggelse, herunder sommerhusområder, skal grundejeren snerydde kørebane, fortov og sti ud for ejendommen.

Herudover skal grundejere rydde sne og salte/gruse:

- Indgange og trapper

- Adgang til postkasse

- Adgang til affaldsbeholdere

Du skal rydde sne og salte/gruse snarest muligt efter, det har sneet, eller det er blevet glat.

Når der ryddes sne af kommunen, kan der komme snevolde foran din indkørsel og ved private vejes udmundinger. Det er grundejeren, der må sørge for at fjerne dem.

Overholder du disse pligter, er det til hjælp for de mennesker, som skal ud i vinterføret; renovationsmedarbejderen, postbudet, avisbudet og mange andre foruden selvfølgelig dig selv, din familie og gæster. Omvendt kan manglende eller mangelfuld glatførebekæmpelse medføre ulykker og erstatningskrav, ligesom undladelse af ovennævnte forpligtelser kan medføre politisag og bøde.

Du kan finde et kort over Kerteminde Kommune med gruskasser, vintervejklasser og vinterstiklasser længere nede på siden.

Du kan finde et kort over Kerteminde Kommune med gruskasser, vintervejklasser og vinterstiklasser her.

Kerteminde Kommune har udarbejdet et regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

I regulativet kan du se hvilke retningslinier, kommunen udfører dette arbejde efter, og hvilken prioritet de enkelte veje har, når der skal saltes/sneryddes og renholdes.

Du kan også se de pligter, der påhviler dig som grundejer.

Hvis du ikke har mulighed for at rydde sne, salte eller gruse, kan du overdrage din pligt til en anden. Dette skal ske skriftligt.

Kontakt

Park & Vej

Kohaven 8, 5300 Kerteminde

Ring til os

Telefontider

Mandag-torsdag 8.15-9.15 og 13-14

Fredag 8.15-9.15

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje