Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik og veje Ansøgninger og tilladelser

Ansøgninger og tilladelser

Her finder du information om, hvordan du søger tilladelse til at ændre din indkørsel eller at opsætte midlertidige eller permanente skilte.

Inden du søger, skal du have styr på, hvilken status vejen har, da det er afgørende for, hvordan du skal søge.

Du kan tjekke en vejs status på det digitale kort ved at trykke på linket nederst på siden.

 • På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det Kerteminde Kommune, du skal søge hos.
 • På private veje er det private ejere, du skal søge hos.
 • På motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet, du skal søge hos.

Hvis du ønsker at udvide eller få lavet en ekstra indkørsel, skal du søge kommunen om tilladelse.

Kommunens betingelser for at give en tilladelse til en længere eller ekstra rampe er følgende:

 • at det trafiksikkerhedsmæssigt kan godkendes af Trafik og Anlæg 
 • at der ikke bliver problemer med afvandingen på vejen, så der skal laves foranstaltninger med ekstraudgifter for kommunen til følge 

Hvis rampen skal anlægges ved en eksisterende rendestensbrønd, skal borgeren selv betale for hævning eller nyanlæggelse af brønden og ramperist i niveau med rampen for at sikre en optimal afvanding.

En standard indkørsel har en længde på 3,5 m. Der kan søges om at forlænge indkørslen til max. 8 m.

Hvis du ønsker 2 indkørsler må disse max. have en længde på 8 m tilsammen.

Park og Vej sørger for udførelse af arbejdet.

Prisen fra 0-5 m er 1625,00 kr. inkl. moms, herefter 343,75 kr. pr. m inkl. moms. Herudover kan der blive en udgift til kørefaste fliser, ændring af vejafvandingen eller græs.

Send en ansøgning til: trafikoganlaeg@kerteminde.dk

Hvis du ønsker at opsætte midlertidig skilte op, i forbindelse med et arrangement, skal du søge Kerteminde Kommune om tilladelse.

For at give ansøgere et overblik over muligheder og regler vedrørende opsætning af skilte, har Kerteminde Kommune udarbejdet et administrationsgrundlag for skiltning.

Der kan gives tilladelse til midlertidig skiltning ved indfaldsvejene til Kerteminde, Munkebo, Langeskov og Rynkeby, hvis et arrangement overholder retningslinjerne for midlertidig skiltning.

Der må max. skiltes til 4 arrangementer på samme tid.

 

Ansøgning

Ansøgning om midlertidig skiltning kan sendes til:

trafikoganlaeg@kerteminde.dk

Når tilladelsen til midlertidig skiltning gives, fremsender vi kortmateriale, der viser hvor skiltene må placeres.

 

Skilte med "Legende børn", "Pas på mig" o.lign.

Opsætning af skilte med "Legende børn", "Pas på mig" og lignende uautoriseret skiltning tillades på følgende betingelser:

 • Skiltene må kun opsættes på private fællesveje i byzone, samt i sommerhusområder.
 • Der må ikke være hastighedsangivelser eller færdselstavle-symboler på skiltene.
 • Opsætning må kun ske med forud indhentet tilladelse fra kommunen.
 • Udgifter er kommunen uvedkommende.
 • Kommunen kan til enhver tid kræve skiltene fjernet, hvis der konstateres problemer ved dets tilstedeværelse.

 

Retningslinjer for midlertidig skiltning

Tilladelsen kan gives på nedenstående vilkår:

 • At skiltene anbringes, så de ikke generer oversigtsforhold ved vejtilslutninger
  og indkørsler.
 • At skiltene som hovedregel ikke må være større end 1 m2
 • At skiltene tidligst sættes op 2 uger før arrangementet og nedtages umiddelbart efter arrangementet.
 • At skiltene opsættes efter aftale med Trafik & Anlæg
 • At opsætningen sker uden ansvar for vejbestyrelsen
 • At skiltene ikke indeholder reklamer eller fremmede logoer m.v. Eget logo må dog benyttes.

 

Placeringer for midlertidig skiltning

Kerteminde

Langeskov

Munkebo

Rynkeby

En virksomhed kan søge kommunen om at få opstillet en vejvisningstavle, der henviser til virksomheden.

Bliver din ansøgning godkendt, sørger Kerteminde Kommune for levering og opsætning af skiltet for ansøgers regning. I særlige tilfælde kan der skiltes med 2 skilte til den samme virksomhed.

Spørgsmål om servicevejvisning kan sendes til trafikoganlaeg@kerteminde.dk

Ansøgning om servicevejvisning kan sendes til via denne formular: Ansøgning om servicevejvisning

Andre ansøgninger på vejareal

Kontakt

Trafik & Anlæg

Lindøalleen 51, 5330 Munkebo

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje