Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur Invasive arter

Invasive arter

En invasiv dyre- eller planteart er en art, der bevidst eller ubevidst er blevet indført til Danmark. Den er så aggressiv og konkurrencedygtige, at den fortrænger de naturlige danske planter eller dyr, og den invasive art har derved en negativ indvirkning på den oprindelige sammensætning af planter og/eller dyr.

Hvis du vil vide mere om, hvilke arter, der er invasive i Danmark, kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her finder du også love og regler på området og, hvad du selv kan gøre, hvis du støder på invasive dyr og planter, samt indberette, hvis du finder en invasiv art.

Kæmpebjørneklo

I Kerteminde Kommune har vi især fokus på kæmpebjørnekloen.

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive art omfattet af lovgivning om bekæmpelse, jf. 'Bekendtgørelse nr. 842 af 23/06/2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo'. Byrådet i Kerteminde Kommune vedtog d 2. februar 2022 en ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i kommunen. Du kan tilgå indsatsplanen herunder.

Kerteminde Kommune vil meget gerne have indberetninger fra borgerne om forekomster af denne plante. Til anmeldelse om kæmpebjørneklo bruges Tip Kerteminde, se nedenstående link.


Kontakt Naturteamet

Lindøalléen 51, 5330 Munkebo

Skriv til os

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje