Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Jordvarme

Jordvarme

Jordvarme er en opvarmningsform, hvor varmeenergi udvindes fra jorden og anvendes til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand via en varmepumpe. Varmeenergien optages fra jorden via en eller flere væskefyldte slanger, der nedgraves i jorden.

Jordvarmeanlæg har en række fordele frem for andre opvarmningsformer, men skal etableres, så det ikke kommer til at udgøre en miljømæssig risiko.

Væsken i slangerne består af vand tilsat et frostsikringsmiddel. Ved utætheder i de væskefyldte slanger er frostsikringsmidlet en potentiel kilde til forurening af jord og grundvand. Et jordvarmeanlæg må derfor ikke etableres uden forudgående tilladelse fra Kerteminde Kommune, jf. Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg (BEK nr 240 af 27/02/2017)

Ønsker man at etablere af et jordvarmeanlæg, skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Kommune. Læs mere om ansøgningen nedenfor under "ansøgning om jordvarmeanlæg"

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Jordvarme

Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg kan ske via Byg og Miljø eller ved at anvende kommunens skema eller andet lignende skema, der som minimum giver kommunen de samme oplysninger. 

Ansøgningen skal vedlægges en tegning, der viser hvor varmeslangerne skal placeres på grunden. Til ansøgningen er en simpel, men illustrativ, skitse tilstrækkelig, men en målfast tegning skal eftersendes, når anlægget er etableret.

I behandlingen af ansøgning vurderer kommunen blandt andet afstanden til omkringliggende vandindvindingsboringer, grundvandsforhold på stedet og den tekniske udførelse af anlægget.

Kan der gives tilladelse til det ansøgte jordvarmeanlæg udsteder kommunen en tilladelse med en række vilkår, der skal være opfyldt for at anlægget må etableres. Før anlægget tages i brug skal det endvidere dokumenteres at det er tæt og at en effektiv overvågningsfunktion sørger for, at eventuelle utætheder opdages straks.

Kerteminde Kommune er gerne behjælpelig med en forhåndsvurdering af muligheden for tilladelse, så kontakt os gerne telefonisk hvis du påtænker at etablere et jordvarmeanlæg.

Hvis et jordvarmeanlæg erstatter et eksisterende oliefyr og olietanken sløjfes skal olietanken afmeldes hos Kerteminde Kommune. Se mere om sløjfning af olietanke her.

Hvis et jordvarmeanlæg tages permanent ud af drift, f.eks. fordi det erstattes af en anden opvarmningskilde, skal dette meddeles til Kerteminde Kommune. Det kan gøres ved at anvende Skema til sløjfning af jordvarmeanlæg. Jordvarmeslangerne skal tømmes for væske, og væsken skal bortskaffes i henhold til kommunens anvisninger. Kontakt evt. kommunen for nærmere oplysninger.

Hvis du har spørgsmål i øvrigt til jordvarme, kan du kontakte miljøteamet på mail miljo@kerteminde.dk.

Hvis du har spørgsmål i øvrigt til jordvarme, kan du kontakte Miljøteamet på mail miljo@kerteminde.dk.

Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje