Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Miljø Olietanke under 6000 L (Villaolietanke)

Olietanke under 6000 L (Villaolietanke)

Ejeren eller brugeren, der vil etablere en olietank, skal anmelde dette til kommunen senest 14 dage før olietanken skal etableres.

 • Husk at oplyse, hvor på din grund tanken skal være (skitse over tankens placering) – samt om tidspunktet for etableringen.
 • Du skal sende en kopi af tankattesten til kommunen senest samtidig med etableringen af olietanken.
 • Hvis der er risiko for forurening af f.eks. vandindvindingsboringer kan kommunen forbyde etableringen af olietanken

Anmeldelsesblanket findes nederst på siden i "de blå kasser"

Ejeren, der vil sløjfe en olietank, skal melde dette til kommunen.

 • Meddel kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan dette er sket.
 • Ved sløjfning af olietank skal eventuelt restindhold fjernes,
 • og olietanken skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal fjernes, og tanken blændes af, så det ikke er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken.
 • Sløjfning af olietank meddeles til kommunen sammen med en skitse over tankens (tidligere) placering.
 • I forbindelse med sløjfningen meddeles kommunen hvilken opvarmningsform, der nu anvendes.

Anmeldelsesblanket findes nederst på siden i "de blå kasser"

Hvornår skal en olietank sløjfes?

 • I olietankbekendtgørelsen er der indført sløjfningsterminer for alle tanktyper.
 • Nedgravede, glasfiberbelagte ståltanke skal sløjfes efter 40 eller 50 år, alt efter type.
 • Nedgravede plasttanke skal sløjfes efter 45 år.
 • Overjordiske ståltanke, herunder indendørs, skal sløjfes efter 30 eller 40 år, alt efter type.
 • Overjordiske enkeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 25 år
 • Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke skal sløjfes efter 40 år.
 • Tanke hvor produktionsåret ikke kendes eller kan bestemmes skal sløjfes straks.

Spørgsmål om olietanke rettes til Team miljø. Kontaktoplysninger står nedenfor.

Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje