Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur og fritid Lån af kommunale lokaler og arealer Lån af kommunal toiletvogn

Lån af kommunal toiletvogn

Kerteminde Kommune råder over en toiletvogn, som udlånes til foreninger, aftenskoler eller kommunale institutioner. Retningslinjer og ansøgningsskema, findes længere nede på siden.

Retningslinjer og billeder af toiletvogn

Toiletvognen indeholder 10 m/k toiletbåse samt håndvaske. Der er mulighed for opsætning af urinaler på bagsiden af vognen.


Hvem kan låne

- foreninger

- aftenskoler

- kommunale institutioner

Toiletvognen kan ikke lånes ud til private eller erhvervsdrivende samt offentlige arrangementer arrangeret af privatpersoner.

Hvornår kan toiletvognen benyttes:

Det er en forudsætning for udlån at

- arrangementet er af en vis størrelse minimum 80-100 deltagere.

- der ikke i det omkring liggende område er mulighed for at benytte evt. eksisterende offentlige eller private toiletter.


Praktiske forhold – tilslutning

Toiletvognen kan opstilles på steder, hvor der er mulighed for tilslutning til spildevandskloak, vand (almindelig vandhane) - og strømforsyning (kraftstik).

Følgende steder er der etableret kloak, vand og strøm: P-areal på Nordre Havnekaj (eventpladsen), arealet ved Roklubben i Kerteminde, Munkebo Bakke, Markedspladsen i Langeskov, Nordstranden ved Kerteminde Minigolf.

Ønskes vognen opsat andre steder, er det en forudsætning, at der indenfor kort afstand (max. 10 meter) er adgang til spildevandskloak, vand (almindelig vandhane) og strøm (kraftstik). Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kan Park & Vej kontaktes.


Prioritering af ansøgninger

Ansøgninger behandles efter først til mølle princippet – inden for den afsatte budgetramme. Årlige tilbagevendende begivenheder og arrangementer har fortrinsret – dog skal der ansøges hvert år.


Generelle betingelser

Til weekendarrangementer opsættes toiletvognen fredag inden kl. 15.00

medmindre andet aftales. Vognen skal være klar til afhentning mandag morgen kl. 7.00.

Der er ikke mulighed for at rekvirere assistance ved driftsstop eller andre problemer uden for normal arbejdstid og i weekender/helligdage.

Skader og hærværk på toiletvognen der ikke skyldes misligholdelse eller forkert anvendelse dækkes af Kerteminde Kommune.


Vognen leveres med toiletpapir, sæbe og papirhåndklæder. På det første toilet findes ekstra papirvarer.


Vognen skal afleveres i rimelig stand – pæn og rydelig. Den grundige rengøring ved aflevering foretages af Park & Vej.

Er der behov for daglig rengøring under arrangementet skal foreningen selv sørge for dette. Vognen stilles vedlagsfrit til rådighed for foreninger m. fl.

Udgifter til etablering af kloak, vand og strøm afholdes af Kultur- og Fritidsafdelingen.

Eventuel leje af kværn og ekstra afløbsslange afholdes af foreningen.

Ønskes urinaler opsat skal dette oplyses i ansøgningen.

Nøgle til vognen findes ved anhængertræk i nøgleboks. Kode udleveres af Park & Vej i forbindelse med bestilling.


Booking

Det er en god ide at reservere toiletvognen, allerede når du kender datoen for dit arrangement.

Ansøgningsskema udfyldes og sendes til Park & Vej i god tid og senest 14 dage før arrangementet.

Park og Vej behandler ansøgningen og giver direkte besked til ansøger.

Såfremt Park og Vej vurderer, at det ikke er muligt at tilslutte toiletvognen på det ønskede areal, vil foreningen selv skulle leje en toiletvogn og afholde udgiften i forbindelse hermed.


Der kan ikke søges om tilskud til udgiften via de kommunale puljer.


Øvrig information

Vær opmærksom på at der kan være behov for at søge om forskellige tilladelser i forbindelse med afholdelse af jeres arrangement.

Ønsker I at benytte kommunale arealer, skal der rettes henvendelse til Park & Vej. Læs mere her: Lån af offentlige arealer

Vi gør opmærksom på, at Beredskabet skal kontaktes ved opsætning af telte eller ved arrangementer med overnatning.

Spørgsmål kan sendes til Park & Vej på: parkvej@kerteminde.dk

Billede toiletvogn udefraBillede af toiletvogn indeni

Kontakt

Park & Vej

Kohaven 8, 5300 Kerteminde

Ring til os

Telefontider

Mandag-torsdag 8.15-9.15 og 13-14

Fredag 8.15-9.15

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje