Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Job, ledighed og uddannelse Sygdom og nedsat arbejdsevne Hjælp ved sygemelding eller risiko for sygemelding

Hjælp ved sygemelding eller risiko for sygemelding

Jobcenter Kerteminde kan hjælpe dig med i forbindelse med sygemelding eller ved risiko for en sygemelding

Jobcenteret har flere ordninger og redskaber, der kan støtte og hjælpe dig med at beholde dit arbejde, hvis du er sygemeldt eller i risiko for en sygemelding. Du kan læse mere om ordningerne nedenfor. 


Rundbordssamtalen er en samtale mellem dig, din arbejdsgiver og en fastholdelseskonsulent fra jobcenteret samt andre relevante deltagere fx. din tillidsrepræsentant.

Målet med samtalen er at skabe holdbare løsninger i fællesskab, som kan fastholde dig på din arbejdsplads, og undgå eller afkorte en sygemelding. Samalen vil have fokus på status samt at få lagt en plan for din tilbagevenden til arbejdspladsen og evt. en afklaring af din fremtidige jobsituation.

Både du og din arbejdsgiver kan tage initiativ til en rundbordssamtale, og samtalen kan afholdes flere gange under dit sygdomsforløb.

Rundbordssamtaler er frivillige og er underlagt tavshedspligt.

Hvis du eller din arbejdsgiver vurderer, at din sygemelding risikerer at blive langvarig (mere end otte uger), har I mulighed for at anmode om Fast track-opfølgning.

Det betyder, at jobcentret iværksætter en ekstraordinær tidlig indsat i forhold til at fastholde dig på din arbejdsplads. 

Når der anmodes om fast track-ordningen, betyder det, at du og din arbejdsgiver vil blive inviteret til første opfølgningssamtale, senest to uger efter at jobcentret har modtaget anmodning om tidlig opfølgning. 


Med en delvis rask- eller sygemelding, kan du fortsat være tilknyttet din arbejdsplads, under hensyntagen til det, du kan helbredsmæssigt. På den måde forbedrer du din mulighed for at fastholde dit arbejde på trods af sygdom.

Du kan bruge en delvis sygemelding, når du i en periode ikke kan arbejde på fuld tid på grund af  sygdom eller behandling. Du kan bruge en delvis raskmelding, når du efter en sygeperiode gradvist kan optrappe arbejdstiden igen.


Ordningerne kan bruges af alle lønmodtagere og selvstændige og giver arbejdsgiver mulighed for at søge refusion for for dine fraværstimer. 

Jobcenteret skal godkende aftalerne og følger op på din sygemelding på samme måde som ved en fuld sygemelding.

§ 56-aftale (medarbejder)

Hvis du er i risiko for øget sygefravær pga. langvarig eller kronisk sygdom, eller hvis du har brug for indlæggelse eller ambulant behandling, har du mulighed for at få lavet en såkaldt § 56-aftale mellem din arbejdsgiver og kommunen.

Aftalen betyder, at din arbejdsgiver får refunderet udgifterne til din løn eller sygedagpenge fra din første fraværsdag.


 

§ 58-aftale (selvstændig erhvervsdrivende)

Også selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at lave en §58-aftale om fravær. Betingelsen er, at du har en langvarig eller kronisk sygdom, der giver forøget sygefravær. Aftalen betyder, at du som selvstændig har ret til sygedagpenge fra

kommunen fra første sygefraværsdag ift. den sygdom, som aftalen er lavet på grundlag af. 


Jobcenteret tilbyder forskellige hjælpeordninger til dig, der har nedsat arbejdsevne, og som har brug for støtte til at udføre dit arbejde på lige vilkår med dine kolleger.

Du kan læse mere om de forskellige ordninger under Få hjælp ved funktionsnedsættelse

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje