Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Job, ledighed og uddannelse Sygdom og nedsat arbejdsevne Få hjælp ved funktionsnedsættelse

Få hjælp ved funktionsnedsættelse

Har du en nedsat funktionsevne, og har du brug for hjælp til at fastholde dit arbejde eller få hjælp til at komme i arbejde? Så kan de handicapkompenserende ordninger være relevante for dig.

Hvem kan modtage støtte gennem handicapkompenserende ordninger

Der er mulighed for at modtage støtte både som medarbejder, ledig i jobrettet tilbud eller selvstændig erhvervsdrivende.

De kompenserende ordninger udelukker ikke hinanden, men kan kombineres for at opnå tilstrækkelig kompensation.

Det er Jobcenter Kerteminde der rådgiver om og behandler din ansøgning om handicapkompenserende ordninger. 

Overblik over de handicapkompenserende ordninger

Hvis du har en funktionsnedsættelse, kan jobcentret yde støtte til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber eller mindre ændringer af arbejdspladsen.

Der kan for eksempel være hjælpemidler i form af: 

 • Særlige arbejdsstole
 • IT-programmer
 • Håndgreb

Der kan kun gives kompenserende hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over det som din arbejdsgiver forventes at investere i, og hvis arbejdsredskabet ikke er almindeligt at bruge på din arbejdsplads.

Den personlige assistent støtter dig i de arbejdsfunktioner, du ikke selv kan udføre på grund af dit handicap, i op til 20 timer om ugen.

Du skal dog selv kunne udføre de faglige og indholdsmæssige jobfunktioner. Opgaverne for personlige assistance kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

Det kan for eksempel være at:

 • hente og bringe materialer eller lave tunge løft
 • varetage specifikke tasteopgaver
 • give tegnsprogstolkning

Isbryderordningen er en løntilskudsordning for nyuddannede med et handicap.

Ordningen kan åbne mulighed for at nyuddannede får erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde.

Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder.

Offentlige arbejdsgivere er forpligtet til at give fortrinsadgang til personer med handicap, som søger opslåede stillinger i det offentlige herunder taxibevillinger og stadepladser.

Formålet med ordningen er, at styrke mulighederne for beskæftigelse for personer med handicap på det almindelige arbejdsmarked.

Ved at benytte fortrinsadgang sikres ret til en ansættelsessamtale og efterfølgende forhandlingspligt

 • hvis ansøger har et handicap
 • hvis ansøger opfylder de formelle uddannelseskrav
 • der er tale om en opslået stilling i det offentlige eller udstedelse af stadepladser m.v.

Målgruppen for fortrinsadgang

 • Personer der på grund af et selvvurderet handicap har eller kan have vanskeligt ved at opnå ansættelse
 • Personer der er i job, men som på grund af et handicap, kan have vanskeligt ved at skifte job


vis du er i risiko for øget sygefravær pga. langvarig eller kronisk sygdom, eller hvis du har brug for indlæggelse eller ambulant behandling, har du mulighed for at få lavet en såkaldt § 56-aftale mellem din arbejdsgiver og kommunen.

Aftalen betyder, at din arbejdsgiver får refunderet udgifterne til din løn eller sygedagpenge fra din første fraværsdag.  

Også selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at lave en §58-aftale om fravær. Betingelsen er, at du har en langvarig eller kronisk sygdom, der giver forøget sygefravær. Aftalen betyder, at du som selvstændig har ret til sygedagpenge fra

kommunen fra første sygefraværsdag ift. den sygdom, som aftalen er lavet på grundlag af. 


Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje