Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn, unge og familie Børn og familie i vanskeligheder Plejefamilie

Plejefamilie

Ikke alle børn kan bo ved deres forældre, og derfor er der brug for familier, som er forberedte på at åbne deres egne hjem for disse børn. Familier som forstår, hvor vigtigt det er at skabe trygge rammer for børn, som har ekstra brug for det. Ved at åbne hjemmet for et plejebarn, får plejefamilien mulighed for at dele deres overskud med barnet og samtidig berige plejefamiliens eget familieliv. Plejefamilien giver samtidig barnet muligheden for at være en del af plejefamiliens familieliv og derved være med til at skabe et stabilt miljø omkring barnets udvikling.

At blive plejefamilie

 • er et valg om at lukke et barn ind i jeres liv og hjælpe med at skabe overskud og trygge rammer omkring barnet.
 • betyder, at du og din familie får muligheden for at gøre en forskel for et barn, som har brug for et stabilt hjem.

Når I bliver plejefamilie

 • giver I et barn tryghed og betydningsfulde relationer i en familie
 • kan I berige jeres eget familieliv
 • kan I opleve glæden ved at se et barn udvikle sig.


Hvad skal I overveje?

 • Hvorfor ønsker I, at få et barn i pleje?
 • Hvordan vil det være for jeres egne børn at dele jeres opmærksomhed med andre børn? Hvad mener jeres børn selv?
 • At I står til rådighed 24 timer i døgnet, året rundt
 • At familie og omgivelser kan reagere uventet på jeres nye opgave. Hvad tænker jeres familie og venner om, at I vil have et barn i pleje?


Hvad betyder det for jeres familie?

 • Hele jeres familie bliver involveret i den nye dagligdag, og I kan blive nødt til at ændre på rutiner og vaner, som I ellers er glade for.
 • I kan i en periode komme til at føle jer utilstrækkelige over for jeres egne børn.
 • Jeres værdier kan komme på prøve, da barnet kan komme fra et andet miljø med helt andre normer.
 • Selvom I involverer jer meget i et barn, har I ingen mulighed for at bestemme, om barnet skal være hos jer i en kortere eller længere periode.
 • I skal samarbejde med og acceptere barnets forældre, selvom de måske lever et liv, der er væsentligt anderledes end jeres.
 • Et barn, der skal være hos jer, kan bære på meget sorg og smerte. Det kan være svært at være vidne til.
 • I skal være indstillet på at samarbejde med familiens socialrådgiver omkring en handleplan for barnet, også selv om I synes, at planen burde se anderledes ud.

En aflastningsfamilie skal give barnet stabile og trygge rammer samt støtte barnets udvikling.

En aflastningsfamilie har lyst og overskud til at modtage et barn typisk hver anden eller tredje weekend. En aflastningsfamilie har ofte samme rolle som bedsteforældre, onkler, tanter eller venner har i andre familier.
 

Hvad skal I overveje?

 • Der er altid en god grund til, at et barn har brug for en aflastningsfamilie. Det er vigtigt at tænke over, at børnene har forskellige baggrunde med forskellige sociale problematikker eller måske et handicap.
 • I skal have plads, tid og lyst til at invitere et barn ind i jeres familiefællesskab og integrere barnet i jeres almindelige weekendliv.
 • En aflastningsopgave kan strække sig over flere år, og I bliver derfor vigtige personer i barnets liv.
 • En aflastningsopgave kan stoppe i utide. Enten fordi forældrene siger fra, eller fordi socialrådgiveren vurderer, at behovet ikke længere er til stede. Det kan være svært at sige farvel til et barn, som man er kommet tæt på, især hvis man ikke er enig i beslutningen.
 • I skal tænke over, hvordan det vil påvirke jeres egne børn at få et fremmed barn ind i familien og det er vigtigt, at I involvere dem og lytter til deres holdning til det.
 • I skal være indstillet på at samarbejde med barnets forældre, socialrådgiveren og familieplejekonsulenten.

Når et barn er i aflastningspleje, er det barnets forældre, som har forsørgerpligten over barnet. Derfor får du og din familie et omkostningsbeløb pr. døgn, som dækker kost, logi og andre fornødenheder. Hvis du og din familie ønsker at medbringe barnet til aktiviteter, som fx en tur i Legoland, skal det aftales med barnets forældre eller betales af dig og din familie.               

Hvis I ansættes som aflastnings- eller plejefamilie i kommunen, vil der blive udarbejdet en kontrakt.

Kontrakten indeholder blandt andet forhold, der vedrører:

 • Plejevederlagets størrelse
 • Kost og logi
 • Særydelser i forbindelse med opgaven
 • Øvrige aftaler i forbindelse med opgaven

Vederlagets fastsættes dels efter barnets belastningsindikatorer og dels efter opgavens art og omfang. Der skal ved kontraktens indgåelse også tages stilling til de opgaver, der følger med udover plejeopgaven.

Beregningsgrundlaget er vederlag, som fastsættes af Socialministeriet. Beløbet er skattepligtigt. Herudover udbetales et omkostningsbeløb (kost- og logi samt almindelige daglige fornødenheder). Dette beløb er fastsat af Socialministeriet og er skattefrit.

Læs mere om taksterne på KL's hjemmeside.

Sammen med plejekontrakten udleveres uddybende oplysningsmateriale blandt andet ferieregler for plejefamilier, vejledende retningslinjer vedr. særydelser m.v.

Herudover får I transportudgifter dækket, når I henter og bringer barnet, hvilket honoreres med statens lave kørselstakst.

Hvis I ønsker at blive generelt godkendt som plejefamilie, skal i kontakte Det Sociale Tilsyn, Lindevej 5, 5750 Ringe, se mere på deres hjemmeside (åbner i et nyt vindue).

Kontakt 

Familieplejekonsulent Annika Lindhardt, tlf. 20322552

Familieplejekonsulent Marianne Højbjerg, tlf. 20278085

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje