Villaen er en moderne døgninstitution som er skabt sammen med de børn, der efterfølgende skulle flytte ind. Villaen er et smukt arkitekttegnet hus, og vi bestræber os på, at Villaen skal opleves og ligne et hjem som børnene/de unge kan være stolte af og som bryder med institutionaliseringen og forestillingerne om, at være anbragt. Ligeledes er det vigtigt for os, at vores børn og unge føler, at Villaen er et rart hjem med trygge rammer - og hvor forældre, søskende og kammerater kan komme og føle sig velkommen.

I Villaen er der plads til 9 børn/unge i alderen 0-18 år, som af en eller anden årsag ikke kan at bo hjemme hos deres forældre. Børnene/de unge er delt op i 2 mindre grupper, da det giver mere ro og overskuelighed for barnet/unge. Dermed får personalet også bedre mulighed for at tilpasse og tilrettelægge den pædagogiske praksis og indsats ud fra den enkeltes behov.

Udgangspunktet for Villaen er, at alle børn og unge har ressourcer og udviklingspotentialer. Børnene og de unge skal mødes med den indlevelse, omsorg, forudsigelighed og tryghed, der kan sikre deres personlige udvikling. De skal gennem samvær, leg og glæde hjælpes til at indgå i kontakt med andre og udvikle de kompetencer, de på sigt skal bruge til, at blive selvstændige og livsduelige voksne.

Det er vigtigt for os, og at børnene/de unge føler sig inddraget i vigtige beslutninger, der vedrører dem og vi har barnet, den unge og familien som medspiller.

Målgruppe

Villaen er et miljøterapeutisk døgnbehandlingstilbud for børn og unge i alderen 0-18 år som kræver en særlig pædagogisk støtte, behandling og omsorg. Børnene/unge på Villaen er henvist efter servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7. – med eller uden samtykke. Børnene kan være anbragt for en kortere eller længere periode.

Børnenes/de unges opvækst har ofte været præget af forskellige former for omsorgssvigt som har medført, at de er truet på deres udvikling og trivsel. De kan have svært ved at være sammen med andre mennesker og nærer mistillid til, at nogen vil dem godt. De kan også have svært ved at mærke, kende, udtrykke og håndtere egne følelser. Overordnet er børnene/de unge kendetegnet ved at have adfærdsmæssige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.

Behandlingsarbejdet i Villaen

I Villaen har vi tilrettelagt et miljøterapeutisk miljø, hvor vi planlægger vores arbejde med børnene i individuelle indsatsplaner, der fortæller, hvordan børnene/de unge og deres handlinger kan forstås, og hvordan de kan mødes ud fra denne forståelse. Vi benytter metoderne Spejling og Jeg- støtte.

Et andet teoretisk grundlag, vi arbejder ud fra er den Neuroaffektive udviklingspsykologi, hvor vi på baggrund af en Neuroaffektiv analyse afdækker barnets nærmeste zone for udvikling og tilrettelægger den individuelle indsats derefter – og hvor vi hele tiden har fokus på, at møde barnet/den unge der, hvor det er og regulere barnets/unges aroussel niveau.

En vigtig del af vores behandlingsindsats er, at bevare og udvikle et godt samarbejde og en god kontakt med barnets nære miljø, med forældre, skole, kammerater og fritid.

Nærmere information om Villaen kan fås ved at kontakte institutionen på telefon 65151565 eller email.