Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Råd, nævn og udvalg Grønt Råd

Grønt Råd

Grønt Råd blev oprettet i efteråret 2007.
Medlemmerne kommer fra de grønne organisationer i Kerteminde Kommune og mødes 2-4 gange om året.

Der er løbende dialog via mail og her på siden 

Grønt Råd er forankret under Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Administrativ koordinator er Mia Vedel Sørensen, Kultur, Fritid og Faciliteter og kan kontaktes via mail til miso@kerteminde.dk

Grønt Råd har som sit formål bl. a.:

• At være forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, politikere og administrationen i Kerteminde Kommune.
• At rådgive byråd og forvaltning, i forhold som vedrører natur, miljø og rekreative interesser i Kerteminde Kommune.
• At styrke den brede dialog og samarbejdet inden for miljø- og naturområdet vedrørende natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse m.v. imellem de mange aktører i det lokale samfund.

Information

Danmark Jægerforbund - Peter Bisgaard
Peterbisgaard@live.dk

Danmarks Naturfredningsforening - Nanna Scaliath
Salicathn@gmail.com

Danmarks Sportsfiskerforbund - Frode Thorhauge
frodethorhauge@stofanet.dk

Dansk Botanisk Forening - Frede Østergaard Andersen
foa@mail.dk

Dansk Landbrug - H.H. Rudolf Iuel
rudolf@lundsgaardgods.dk

Dansk Ornitologisk Forening - Mogens Ribo Pedersen
kerteminde@dof.dk

Dansk Skovforening - Stig Bille Brahe Selby
roesoegr@post7.tele.dk

Friluftsrådet - Per Arne Simonsen
perarnesimonsen@gmail.com

Naturstyrelsen - Jacob Harrekilde Jensen
har@nst.dk

ETKerteminde - Anja Svenstrup
as@etkerteminde.dk

Østfyns Biavlerforening - Ejnar Zacho Rath
ejnar@ezr.dk

Kerteminde Kommune:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget (formand) - Sebastian Nielsen
pol-sni@kerteminde.dk

Leder af Naturteamet - Martin Køhl Søholm
mks@kerteminde.dk

Sekretær - Mia Vedel Sørensen
miso@kerteminde.dk

 

Kontakt

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje