Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Råd, nævn og udvalg Beboerklagenævn

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet for Kerteminde Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejeren og boligorganisationen, når lejemålet er i den almennyttige sektor.

Sådan indbringer du en sag for beboerklagenævnet

Indsend klage

Du kan sende din klage skriftligt til Beboerklagenænvets sekretariat  Ledelsessekretariatet via sikker post kommune@kerteminde.dk  eller til Kerteminde Kommune, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde.

Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, skal du vedlægge følgende:

 • En kort beskrivelse af, hvad det er, du ønsker, at nævnet skal tage stilling til.
 • Dokumentation for, at du inden sagens indbringelse har forelagt klagen for modparten.
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen.
 • En kopi af lejekontrakten med underskrift.

Hvis du sender mange bilag, er det vigtigt, at de bliver nummereret, og at der laves en fortegnelse over bilagene.

Når du sender fotos, skal du desuden:

 • Anføre hvornår de er taget, og fra hvilket rum i lejemålet 
 • Anføre tekst på de enkelte fotos om hvornår de er taget, og hvad fotoet skal vise

Ved fremsendelse af udskrift af sms-korrespondance angiv tydeligt, hvilken betydning de har for sagen.

 

 

Indsend klage

Du kan sende din klage skriftligt til Beboerklagenænvets sekretariat  Ledelsessekretariatet via sikker post kommune@kerteminde.dk  eller til Kerteminde Kommune, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde.

Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, skal du vedlægge følgende:

 • En kort beskrivelse af, hvad det er, du ønsker, at nævnet skal tage stilling til.
 • Dokumentation for, at du inden sagens indbringelse har forelagt klagen for modparten.
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen.
 • En kopi af lejekontrakten med underskrift.

Hvis du sender mange bilag, er det vigtigt, at de bliver nummereret, og at der laves en fortegnelse over bilagene.

Når du sender fotos, skal du desuden:

 • Anføre hvornår de er taget, og fra hvilket rum i lejemålet 
 • Anføre tekst på de enkelte fotos om hvornår de er taget, og hvad fotoet skal vise

Ved fremsendelse af udskrift af sms-korrespondance angiv tydeligt, hvilken betydning de har for sagen.

 

 

Behandling af din sag

Når Beboerklagenævnet modtager din sag, bliver den sendt videre til modparten. Hvis ikke modparten svarer, kan Beboerklagenævnet træffe afgørelse ud fra den anden parts oplysninger.

Beboerklagenævnet har mulighed for at indhente oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder og andre relevante instanser. Nævnet kan også beslutte at tage ud og se lejemålet.

Behandling af din sag

Når Beboerklagenævnet modtager din sag, bliver den sendt videre til modparten. Hvis ikke modparten svarer, kan Beboerklagenævnet træffe afgørelse ud fra den anden parts oplysninger.

Beboerklagenævnet har mulighed for at indhente oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder og andre relevante instanser. Nævnet kan også beslutte at tage ud og se lejemålet.

Afgørelse

Beboerklagenævnets afgørelse bliver sendt til lejer og udlejer eller deres repræsentanter.

 

 

Afgørelse

Beboerklagenævnets afgørelse bliver sendt til lejer og udlejer eller deres repræsentanter.

 

 

Klage over afgørelse

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra Beboerklagenævnet, indbringe afgørelsen for Boligretten.

Klage over afgørelse

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra Beboerklagenævnet, indbringe afgørelsen for Boligretten.

Der opkræves et gebyr for optagelse af sager i beboerklagenævnet. Beløbet reguleres årligt, jf. Almenlejelovens § 102.

Beløbet pr. 1. januar 2024 er 167 kr. pr. sag. Gebyret kan ikke indbetales kontant til Kommunen, men kan overføres til Nordea, reg. nr. 2206 kontonr. 3496761358.

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden udpeges af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i Kommunen og ejerforeninger i Kerteminde Kommune.

Medlemmer

Formand for beboerklagenævnet: Jørgen Petersen

Lejerrepræsentant: Peter Bækgaard Madsen

Suppleant: Børge Hansen

Boligforeningsrepræsentant: Karina Lauridsen

Suppleant: Kim Johansen

Ledelsessekretariatet
Jane Gotfredsen

jsg@kerteminde.dk

21387299

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje