Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Planer og strategier Strukturplaner

Strukturplaner

Byudvikling i Marslev

Kerteminde Kommune har udarbejdet en Grøn Strukturplan for Marslev. Strukturplanen er opbygget som et idékatalog, som skal give et overblik over anbefalinger til indsatser under: infrastruktur, byliv og leg og blå-grøn rygrad. 

Du kan læse mere om Grøn Strukturplan Marslev her.

Marslev vokser

To private bygherrer ønsker at opføre boliger i Marslev. Derfor vokser to nye ”vænger” frem vest og syd for Marslev.

Kerteminde Kommune har derfor igangsat tre lokalplaner (Vest 1, Vest 2 og Syd 3). Det betyder, at der aktuelt planlægges for ca. 300 nye boliger. 

Marslev Vest 1 planlægges for ca. 175 rækkehuse, parcelhuse, ”Tiny-Houses”, en dagligvarebutik samt en lade- og tankstation.

Marslev Vest 2 planlægges for ca. 40-50 dobbelthuse.

Marslev Syd 3 planlægges for ca. 75 boliger (50/50 rækkehuse og parcelhuse) og en tunnel under Odensevej.


Hvis du vil vide mere

Inden der kan ses en gravko på marken, skal Kerteminde Kommune først godkende planerne for bebyggelse, vandhåndtering, trafik mm.

Lokalplaner med tilhørende miljøvurderinger, tillæg til spildevandsplan og kommuneplan forventes politisk behandlet og sendt i offentlig høring i 3. kvartal 2024.

Inden der kan gives byggetilladelser mm. skal Kerteminde Byråd endeligt godkende planerne. Dette forventes at ske ultimo 2024.

Tidligst herefter kan bygherre påbegynde byggemodning.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har på møde den 16. september 2023 bevilliget 500.000 kr. til etablering af klimaådal og genåbning af rørlagt vandløb. 

Grundet massivt nedbør hen over vinteren er forarbejdet for klimaådalen forsinket. 

Kerteminde Kommunes Klima og Bæredygtighedsudvalg har godkendt, at tidsplanen forskydes, så anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2. kvartal 2024. Forarbejdet forventes færdiggjort i 2. kvartal 2024. Grundet vejrlig kan vi ikke melde en præcis tidsplan ud for nuværende. 

En robusthedsanalyse forventes færdig primo august 2024.

Kerteminde Kommune har den 17. januar 2023 afholdt et borgermøde vedr. Grøn Strukturplan.

Opsamlingen på borgermødet kan læses her.

Kerteminde Kommune har den 28. september 2023 afholdt et borgermøde vedr. klimaådal og vandløb.

Uddrag af idéer fra borgermødet:

 • "Vild" nogle steder og "plejet" andre > + tilgængelighed
 • Vand i å og sø
 • Bro (evt. trædesten)
 • Stier (trampe + grus)
 • Bænke
 • Udbygning af stisystem (gerne kuperet)
 • Træer langs vandløb
 • Hundeskov (aflukket)
 • Variation (terræn, biodiversitet)
 • Borde og bænkesæt
 • Udbygning af broer
 • OBS på driftsmidler afsat til pleje

Idéerne prioriteres i forbindelse med udbud og på sigt en mere langsigtet plan. En etapeplan for fremtidig udvikling forventes drøftet med Lokalrådet i Marslev. Sammenlignelige projekter med oplevelsesværdi i en ådal eller ved et vandløb må forventes, at skulle søges fondsmidler eller afsættes yderligere midler til. Dette skal ses som første etape. Læs hele opsamlingen her.

Kontaktoplysninger

Planafdelingen

Lindøalleen 51
5330 Munkebo

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje