Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Planer og strategier Risikostyringsplan 2021-2027

Risikostyringsplan 2021-2027

Kerteminde Kommune er omgivet af vand fra mange sider: Odense Fjord, Romsø Sund, Kerteminde Bugt, Kerteminde Fjord og Kertinge Nor. Det betyder, at Kerteminde Kommune er særligt udsat for oversvømmelser når stormfloder indtræffer og vandet midlertidigt stiger i vandene, der omgiver Kerteminde Kommune. Stormfloder sker når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land.

Kerteminde Kommune har oplevet adskillelige stormfloder gennem tiden. I fremtiden vil vandstanden i vandene, der omgiver Kerteminde Kommune stige. Det er temperaturstigninger på verdensplan relateret til menneskeskabte klimaændringer, der forårsager vandstandsstigningerne. Med en øget vandstand i vandene, der omgiver Kerteminde Kommune i fremtiden, vil risikoen for skadesforvoldende oversvømmelser være større i fremtiden.

Odense Fjord blev i 2018 udpeget af Kystdirektoratet, som et område med særlig risiko for skadesforvoldende oversvømmelser i fremtiden. Dette har ført til udarbejdelse af Risikostyringsplan 2021-2027, som sætter fokus på udfordringerne ved Odense Fjord.

Risikostyringsplanen indeholder en vurdering af faren og risikoen for oversvømmelse fra havet, mål til styring af risikoen og forslag til tiltag, der skal sættes i gang over de kommende år for at reducere risikoen for oversvømmelse. Planen er primært et styringsværktøj, som skal sikre, at der er fokus på de risici, som statens kortlægning viser, herunder vurdering af hvilke tiltag der inden for forebyggelse, sikring og beredskab der skal prioriteres.

Risikostyringsplanen er placeret over kommuneplanen og sektorplanerne. Risikostyringsplanen indeholder dermed rammer og bindinger for den øvrige planlægning i det udpegede område. 

Risikostyringsplan 2021-2027 blev vedtaget af byrådet d. 24 februar 2022 og trådte i kraft d. 28 februar 2022.


Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje