Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Personalepolitik 2017

Personalepolitik 2017

Personalepolitikken
for Kerteminde Kommune

Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere

Medarbejderne er Kerteminde Kommunes vigtigste ressource og forudsætningen for, at vi kan opfylde visionen ”Fællesskab i Kerteminde”. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi skaber arbejdspladser, som medarbejderne har lyst til at være på og at vi er attraktive nok til at tiltrække dygtige kolleger. De gode arbejdspladser skaber vi i fællesskab med hinanden og alle arbejdspladser ser sig som en del af den store organisation Kerteminde Kommune – vi er en helhed – én organisation. Personalepolitikken er udarbejdet af Hovedudvalget og det er udvalgets ønske, at alle arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte personalepolitikken i spil. Alle medarbejdere skal kende Kerteminde Kommunes personalepolitik og agere i overensstemmelse hermed. 
Personalepolitikken består af to dele. Du læser her del 1, som er medarbejdergrundlaget. Del 2 er en dynamisk del, som indeholder alle personalepolitikkens delpolitikker, retningslinjer og vejledninger – del 2 findes på intranettet, hvor alle ledere og medarbejdere kan bruge den del som opslagsværk.

Formål

  • Personalepolitikken har til formål at afspejle de holdninger og forventninger, medarbejderne og arbejdspladsen kan have til hinanden. 
  • Personalepolitikkens mål er at give alle medarbejdere og ledere de bedst mulige forudsætninger for en faglig kompetent og effektiv løsning af vores opgaver
  • Personalepolitikken inspirerer os til et arbejdsliv, hvor vi har gode muligheder for faglig og personlig udvikling og trivsel på arbejdspladsen. 
  • Personalepolitikken udtrykker også, hvilken arbejdsplads Kerteminde Kommune ønsker at være – som forudsætning for et godt samspil med vores samarbejdspartnere.

Visionen er Fællesskab i Kerteminde

Personalepolitikken tager afsæt i visionen for Kerteminde Kommune og kobler desuden essenserne fra ledelsesgrundlaget og vores værdier. 

Vores værdier Kvalitet – Nærvær – Udvikling – Trivsel, er et fælles afsæt for hele organisationen og omsættes til konkrete handlinger og medskaber kulturen på arbejdspladserne.

Med Fællesskab i Kerteminde sætter vi kursen mod et stærkere samfund med mere tillid og større sammenhængskraft.

Vi er nemlig mere end blot medarbejdere – vi er vigtige ressourcer og partnere i et fællesskab, hvor vi er med til at skabe værdifulde løsninger.

Vi er klar til at nytænke vores faglighed og til at dele ud af den. Vi ser, at en del af vores kerneopgave er, at understøtte fællesskabets udvikling og at være åbne mod omverdenen. 

Det betyder, at vi hver dag arbejder for at gøre hinanden gode:

Relationer og kommunikation
Vi ønsker at kommunikere konstruktivt og er opmærksomme på at udnytte de muligheder vi har for at kommunikere og videndele med hinanden. 

Vi vægter ordentlighed og vi tager på os, at vi er rollemodeller og repræsentanter for Kerteminde Kommune.

Vi vil være bevidste om at indgå i forskellige relationer for at opnå en bedre opgaveløsning.

Vi ser og værdsætter hinanden.

Åbenhed og tillid
Vi tilstræber åben og tillidsfuld tilgang i vores dialoger og samarbejde.

Vi ønsker gennemsigtighed i opgaver og målsætninger og vi vil inddrage hinanden. 

Vi søger medbestemmelse og medindflydelse.

Vi kan afgive ekspertrollen og mødes ligeværdigt med vores samarbejdspartnere.

Vi vil gerne bruge forskelligheder som en force og samtidig se hinanden som ressourcer.

Fællesskab
Vi gør hinanden gode i alle relationer, både internt og eksternt.

Vi vil gerne dele vores idéer og fagligheder med hinanden.

Vi tager ledelse på os i hverdagen og er ansvarlige for at opgaverne løses godt.

Vi møder hinanden dér hvor vi nu end er – både fagligt og personligt.

Vi vil fællesskabet, fordi det giver mere kvalitet i opgaveløsningen.

Kerteminde Kommune

Vores arbejdspladser og kerneopgaver udvikles hele tiden. Det sker indefra, når vi som medarbejdere bruger fællesskabet til at finde nye veje og til at udvikle samspillet. Det er fx når en medarbejder bliver inspireret via andres perspektiver, eller når vi er modige i opgaveløsningen og giver plads til forskellighed, ligeværdig dialog og relationer på kryds og tværs i organisationen.

Kerteminde Kommune udvikles også i takt med vores omverden. Vi vil være en tidssvarende organisation, som påskønner, at medarbejderne udfordrer vanetænkning og opgaveløsning. 
Det betyder, at medarbejdere og ledere har størst mulig frihed til at bruge sin faglighed og sine forcer i det daglige arbejde og at der er fokus på at skabe rammer, som fremmer arbejdsglæde og stolthed ved arbejdet.

Det betyder også, at borgerne oplever os som dygtige samarbejdspartnere, at de møder en smidig organisation og at de inddrages mest muligt.

Kommunaldirektør Tim Jeppesen
Formand
Hovedudvalget

Jette T. Frandsen
Næstformand
Hovedudvalget

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje