Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Økonomi Høringssvar til Omstillingspuljen

Høringssvar til Omstillingspuljen

Her kan du læse Omstillingspuljen vedr. budget 2025-2028 og skrive dit høringssvar

Omstillingspuljen vedr. budget 2025-2028 sendes i høring fra den 27. juni tom. den 4. september 2024.


Skriv høringssvar til de politiske udvalg

ID 91: Effektivisering af sygeplejen

ID 93: Effektivisering af hjemmeplejen

ID 94: Ophør af klippekort i hjemmeplejen

ID 96: Pulje til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

ID 97: Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen med et rehabiliterende formål

ID 98: Styrket rehabilitering af borgere i sygeplejen

ID 99: Tilbud til forebyggende hjemmebesøg justeres

ID 102: Øge antallet af borgere i sygeplejeklinik

ID 105: Justering af budgetrammen til plejehjemmene

ID 108: Omfordeling af midler til forebyggende brobygning til civilsamfund

ID 135: Omlægning af åbningstid ved aktivitetstilbuddene

ID 136: Omlægning af matrikelløse tilbud på handicapområdet

ID 137: Nedjustering i visitation fra 5 til 4 dage i aktivitetstilbud

ID 109: Fleksible Skoledistrikter for skolestartere

ID 110: Ungdomsskole reduceres til lovpligtige aktiviteter

ID 114: Bortfald af 2/3 tilskud til forældrebetaling for efterskoleophold

ID 148: Nedlæggelse af SSP-konsulentstilling

ID 149: Nedlæggelse af stilling under Plads Til Alle

ID 150: Reduktion i indsatsen under Kontaktpersonkorpset

ID 92: Reduktion i tilskud til ETKerteminde

ID 95: Opsigelse af integrationsboliger

ID 111:  Reduktion i lån og tilskudspuljen

ID 112: Kerteminde Sport og Fritid

ID 113: Reduktion i Kultur- og Firtidspuljen

ID 123: Medarbejderstaben i Ejendomskontoret reduceres

ID 124: Reduktion af Trafiksikkerhedspuljen

ID 125: Reduktion af Asfaltpuljen

ID 126: Drift og vedligehold af bygninger

ID 100: Besparelse af stilling i Borgerservice

ID 101: Besparelse af stilling i Byggesagsafdelingen

ID 103: Reduktion af puljen til uddannelse mm.

ID 104: Reduktion af IT-rammen

ID 106: Rammebesparelse af kontorhold

ID 107: Nedlæggelse af elevpladser i administrationen

ID 147: Mindre juridisk bistand i BUU

ID 168: Reduktion i lån- og tilskudspuljen

ID 177: Reduktion i udgifter til kørsel

ID 179: Tilpasning af budget i Ældre, Handicap og Sundhed

ID 198: Nedlæggelse af konsulentfunktioner i BUU

ID 115: Reduktion af pulje til klimainitiativer

ID 116: Affaldssamling på strande og byområder reduceres

ID 117: Baneanlæg - Antal af kampbaner reduceres til en kampbane pr. anlæg

ID 118: Generelt besparelse på parker og grønne områder

ID 119: Generel besparelse på vejvedligehold

ID 120: Ophør med opsætningen af juletræer i Langeskov, Munkebo og Kerteminde

ID 121: Sommerblomsterbed samt blomsterkummer nedlægges i Kerteminde

ID 122: Besparelse på vintertjenesten

Kontakt økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen

Lindøalléen 51
5330 Munkebo

Skriv til os

Kommunenummer 440
Cvr.nr. 29189706

Kerteminde Kommune benytter Nordea som pengeinstitut:
Reg. 2206, kontonr. 3496761358
Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje