Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Nyheder Stor opgradering af forholdene på Kerteminde Marina

Stor opgradering af forholdene på Kerteminde Marina

Kerteminde Marina går ind i højsæsonen med en række store opgraderinger af faciliteterne for sejlerne. På servicekajen er der netop blevet installeret en ny bådekran med en løftevægt på 30 tons, samt en ny mastekran og en kran til de mindre både, der må løfte op til 2 tons. Derudover er der etableret en ny miljørigtig vaskeplads og et spritnyt tankanlæg med en væsentlig større kapacitet end det gamle og med et skift til den mere miljøvenlige GTL-diesel

Det er 48 år siden at Kerteminde Marina sidst fik en ny bådekran. Derfor er det også en væsentlig forbedring, at den gamle 12 tons mobilkran fra 1976 nu er blevet udskiftet med en moderne svingkran med en løftekapacitet på 30 tons. Den gamle mobilkran har været ukampdygtig de seneste 2 år, hvorfor bådene er blevet løftet i og op af havnebassinet af en ekstern vognmand. Ibrugtagningen af de nye kraner gør håndteringen af bådene langt mere fleksibel. 

-Nu kan vi give bådejerne en langt bedre service, når vi igen har en kran som Marinaens egne ansatte kan betjene. Det gør det lettere for bådejerne at finde et tidspunkt at få flyttet deres båd, og vi kan lettere tilrettelægge vores arbejde med fx at få ryddet vinteropbevaringen af bådene til tiden, siger Søren Therkelsen, havnemester for Kerteminde Marina og havne. 

Sejlersæsonen i Kerteminde Mariana er kommet godt i gang med langt flere gæstesejlere end sidste år, og de godt 40 større bådepladser i marinaen, der er tilføjet efter den nye havnemole blev indviet for knap et år siden, er også næsten fuldt booket.

 Ved siden af de nye både og mastekraner er det etableret en ny vaskeplads. Ved hjælp af en elektronisk styring af forskellige ventiler og brønde sendes spildevandet fra vaskepladsen gennem sandfang og  olieudskiller inden det ledes til yderligere rensning gennem kloaknettet. Regnvandet derimod ledes direkte til havnebassinet, når vaskepladsen ikke er i brug.

Skift til mere miljøvenlig diesel

For enden af en ny flydebro er der etableret nyt tankanlæg, der fra en nedgravet 4000 liters benzintank og en 8000 liters dieseltank skal sikre brændstoffet til marinaens mange bådejere. Med nedgravningen af de nye tanke har Kerteminde Marina også skiftet den almindelige dieselolie ud med GTL-diesel. GTL-diesel er et flydende brændstof til dieseldrevne motorer, men som er fremstillet af naturgas i stedet for råolie. Forbrændingen af GTL-diesel er mere ren end almindelig råoliebaseret diesel, og der udledes derfor færre skadelige stoffer. 

-Vores gamle tankanlæg var relativt lille og forældet. Nu har vi fået en væsentlig større tankkapacitet og langt bedre adgang til tankanlægget, så vi også på det punkt er fremtidssikret. Sammen med de nye bådekraner og den nye vaskeplads er vi klar til en sejlersæson med langt bedre forhold end sidste år, mener Søren Therkelsen, havnemester for Kerteminde Marina og havne. 

Allerede inden de nye faciliteter var kommet rigtig på plads, er Kerteminde Marina igen blevet en populær havn for gæstesejlere og fastliggere. Antallet at gæstesejlere er i stigning, og alle fastliggerpladser er stort set udsolgt, hvorfor der igen er venteliste til mange pladstørrelser.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje