Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Nyheder Ny aftale om fleksibel arbejdstid

Ny aftale om fleksibel arbejdstid

Kerteminde Kommune giver med ny lokalaftale flere medarbejdere mulighed for fleksible arbejdstider. Aftalen afløser den midlertidige aftale, der de sidste 2 år har givet nogle administrative medarbejdere mulighed for en 4-dages arbejdsuge.

Kerteminde Kommune har de sidste par år eksperimenteret med fleksible arbejdsformer, herunder med 4-dages arbejdsuge. Forsøgsperioden har været lærerig og gevinsterne ved omlægningen har givet både arbejdsgiver og ansatte mod på at etablere en permanent ordning.

Den nye lokalaftale er indgået mellem Kerteminde Kommune, DJØF, AC, Bygningskonstruktørerne, HK Kommunal Midt og Dansk Socialrådgiverforening Region Syd, og omfatter som noget nyt alle medarbejdere under forbundenes forhandlingsret, se også faktaboks.

Borgmester Kasper Ejsing Olesen er tilfreds med aftalen og siger:

-Formålet er at tilbyde borgerne og virksomhederne større fleksibilitet i mødet med kommunen og herigennem øge den borgeroplevede kvalitet, samtidig med at vi skaber mere fleksible rammer for medarbejdernes mødetid og indretning af arbejdsugen. Vi er fuldt ud bevidste om dilemmaerne, og derfor bygger vi på frivillighed og ser 4-dages arbejdsugen som én ud af flere muligheder for fleksibilitet.

Kommunaldirektør Inger Marie Vynne er glad for det konstruktive forhandlingsforløb.

-Vi har været enige om hovedlinjerne. Det er kerneopgaven – og dermed borgernes behov - som er bestemmende for, om det er muligt at løse opgaverne på fire dage i stedet for fem. Som noget nyt har vi aftalt en ”udfordringsret”. Vi vil nemlig generelt gerne udfordre egen praksis, og det må ikke blive  herskende kulturer, plejer eller en enkelt leders præference, der bliver bestemmende for medarbejdernes muligheder.  Udfordringsretten handler om at insistere på dialog om løsninger. 

Mie Vode Moll fra Dansk Socialrådgiverforening Region Syd tilslutter sig.

-Det er en værdibåret lokalaftale, som italesætter balancen mellem hensynet til den enkelte medarbejder med hensynet til arbejdsfællesskabet og sammenhængskraften i organisationen. Vi er enige om løbende at evaluere med henblik på at synliggøre og sikre dialog om dilemmaer forbundet med fleksible arbejdsformer. Jeg glæder mig til at følge det videre arbejde.


Fakta om aftalen:

  • Forsøgsordningen omfattede primært medarbejdere i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen, mens den nye permanente aftale omfatter alle medarbejdere under de fagforbund, som Kerteminde Kommune har indgået aftalen med.  Andre fagforbund er velkomne til at tilslutte sig aftalen.
  • De to ugentlige kompetencetimer, som indgik i den midlertidige aftale for medarbejdere på 4-dages arbejdsuge, afskaffes. Fremover skal alle medarbejdere – uanset om de samler opgaverne på fire eller fem dage kunne redegøre for 37 timers arbejdsuge. Aftalen vægter fortsat kompetenceudvikling højt.
  • Som noget nyt indføres en ”udfordringsret”. Den skal bidrage til, at praksis for hvad der er muligt udfordres i dialog på arbejdspladserne, herunder i MED systemet.
  • Senest om to år gennemføres en ny, forskningsbaseret og samlet evaluering i organisationen for at undersøge, hvad ”fleksibiliseringen” gør ved sammenhængskraften, herunder den faglige, organisatoriske og borgeroplevede kvalitet. Et løbende evalueringsdesign skal desuden sikre, at dilemmaer løbende bringes frem i lyset m.h.p. dialog og håndtering.  

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje