Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Nyheder Kerteminde Kommune får godt 12 mio. kr. i støtte til nye cykelstier

Kerteminde Kommune får godt 12 mio. kr. i støtte til nye cykelstier

Kerteminde Kommune er blevet tildelt i alt 12.289.500 kr. til nye cykelstier. Midlerne er tildelt fra den kommunale cykelpulje, der er er del af regeringens Infrastrukturplan 2035. Pengene gives til nye cykelstier mellem Ladby og Kerteminde og mellem Nymarken og Ladby. Støtten udgør 50 % af de forventede anlægsudgifter til projekterne.

Landets kommuner har haft mulighed for at indsende ønsker om støtte fra staten til lokale cykelstier fra cykelpuljen i Infrastrukturplan 2035. Forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 har besluttet af udmønte støtte til 62 projekter med 225,9 millioner kroner til medfinansiering af cykelstier, heraf altså 2 projekter i Kerteminde Kommune.

Kommunerne kan få op til 40 procent af anlægssummen i tilskud, dog kan cykelprojekter på skoleveje og mellem to kommuner få op til 50 procent i tilskud. Det to projekter i Kerteminde Kommune er netop kategoriseret som skoleveje.

-Det er en rigtig god nyhed, som mange af Kerteminde Kommunes borgere vil få glæde af. Vi har nogen aktive og attraktive lokalmiljøer, som har brug for god og sikker infrastruktur, ikke mindst cykelstier. Med de her ekstra midler får vi hjælp til at sikre skoleveje hele vejen fra Nymarken til Kerteminde. Det er jeg utrolig glad for, siger Kerteminde Kommunes borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S).

Landets mindste kommuner med under 25.000 indbyggere har desuden haft mulighed for at søge om støtte til hjælp til selve udformningen af projektbeskrivelser. Det er også midler Kerteminde Kommune er blevet bevilget penge til. I alt er det besluttet at yde ekstra støtte på i alt 1,3 mio. kr. til 7 mindre kommuner.

Med halvdelen af finansieringen på plads er det håbet, at de to projekter kan realiseres allerede i 2025. Mulighederne skal drøftes i forbindelse med budgetprocessen. Hvis de to projekter gennemføres, er der cykelsti hele vejen fra Marslev til Kerteminde.

-Cykelstierne binder vores kommune bedre sammen, og giver de bløde trafikanter langt bedre mulighed for at komme til og fra fx vandskiklubben og bruge fritidstilbuddene i både Nymarken og i Kerteminde. Odensevej er en snoet og farlig strækning for cyklister, så med en cykelsti der, vil adgangen til Vikingemuseet i Ladby også blive meget bedre og mere sikker for turisterne, slutter Kasper Ejsing Olesen.

Læs mere om tildelingen af støtte fra cykelpuljen her.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje