Høringsudkast - Børn & Ungepolitik

Kystsikring af Kerteminde, Kølstrup og Munkebo- Høring til 12. marts 2017

Kvalitetsstandarder efter serviceloven

Forslag til nyt visiteringsgrundlag og servicekatalog

Planstrategi 2015

Budget og Store forandringer

Miljøafgørelser

Miljøgodkendelser - Landbrug

Høringer på naturområdet

Afgørelser på naturområdet

Lokalplaner

Kommuneplantillæg

Landzonetilladelser

Høring - Ændringer af køreplanen for busrute 489