Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Landbrug Anmelderegler

Anmelderegler

I visse tilfælde kan du undgå at skulle indhente en tilladelse eller godkendelse, når du skal bygge eller ændre dyreholdet på din bedrift.

Forudsætningerne herfor er, at der ikke sker en forøget påvirkning af omgivelserne, samt at byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og er beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Anmeldelser af ændringer, der ikke er tilladelses- eller godkendelsespligtige, skal indsendes via husdyrgodkendelse.dkHører du ikke fra os indenfor 3 uger, har vi accepteret din ansøgning som fyldestgørende, og du kan forvente en afgørelse i sagen senest 2 mdr. efter indsendelsen.

Supplerende oplysninger og bilag skal også indsendes via husdyrgodkendelse.dk.

Du kan læse meget mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene til anmeldelserne på miljøstyrelsens hjemmeside.

En række betingelser skal være opfyldt for at kunne anvende hver anmeldeordning. Disse betingelser sikrer, at projektet, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab. Du skal som anmelder dokumentere, at betingelserne er opfyldt.

Anmeldereglerne fremgår af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Kommunen skal indenfor 2 måneder træffe afgørelse om, hvorvidt det anmeldte kan udføres eller ej.

Kontaktoplysninger

Planafdelingen, husdyrbrug

Lindøalleen 51
5330 Munkebo

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje