Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Din virksomheds medarbejdere Opkvalificér medarbejder

Opkvalificér medarbejder

Jobcenter Kerteminde hjælper gerne med vejledning i forbindelse med opkvalificering

Har du en nuværende ansat, der ikke har papir på kompetencer eller som mangler nogle kompetencer for at kunne udfylde jobfunktionen, så kan voksenlærlingeordningen være vejen frem. 

Det er også muligt, at ansætte en kommende medarbejder i løntilskud, hvilket giver mulighed for oplæring samt at begge parter kan prøve, om matchet er det rette.

Din virksomhed har også mulighed for, at ansætte en ledig i en ordinær stilling og samtidig få et tilskud til opkvalificering. Du kan læse mere nedenfor under fanen 'Tilskud til kurser ved arbejdsgivererklæring om ansættelse'


Voksenlærlinge gennemfører, lige som almindelige lærlinge, deres uddannelse med skiftevis uddannelse på skole og arbejde i din virksomhed. 

Hvorfor vælge at få en voksenlærling

 • Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser, hvor der er mulighed for at få tilskud til ansættelsen
 • Ordningen er fleksibel og kan både bruges til at uddanne nye medarbejdere og til at opkvalificere allerede ansatte
 • I vil få en få en voksen medarbejder, som ofte både har erhvervserfaring og er klar til et større ansvar
 • Det er muligt at få vedkommende i en forpraktik uden lønudgift, hvis I ikke allerede har personen ansat 

Betingelser for at ansætte voksenlærling 

For at virksomheden kan søge tilskud, skal den kommende voksenlærling være fyldt 25 år inden uddannelsesaftalen begynder og enten være: 

 • ufaglært - ledig eller i beskæftigelse
 • faglært - ledig og har en forældet uddannelse
 • faglært uden en forældet uddannelse - har været ledig i mere end 6 måneder 

Positivliste for uddannelser, hvor der kan søges om tilskud til lønnen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejder løbende en positivliste for uddannelser, hvor der er mulighed for at søge om

tilskud til lønnen. Positivlisten tager udgangspunkt i områder med behov for arbejdskraft.

Den gældende positivliste kan findes på STARS hjemmeside under Voksenlærling 

Hvordan søger virksomheden tilskud

Virksomheden skal søge om løntilskuddet til voksenlærling hos Jobcenter Kerteminde. Ansøgningen om tilskud skal oprettes på selvbetjeningsløsningen VITAS på vitas.bm.dk

Jobcenteret skal vurdere muligheden og størrelsen for tilskuddet ud fra voksenlærlingens uddannelses- og arbejdsmæssige situation samt hvor vist den ønskede uddannelse er omfattet af voksenlærlingeordningen. 

Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling

Har virksomheden udbetalt løn til en voksenlærling, skal I bruge NemRefusion til at anmode om at få udbetalt tilskud.

Det kræver, at der er indgået en voksenlærlingeaftale, som er godkendt af jobcentret.

Job med løntilskud

En ansættelse med løntilskud kan være en god start på et ansættelsesforhold. Job med løntilskud giver din virksomhed mulighed for at ansætte en medarbejder med reduceret lønudgift for en periode. Det giver begge parter god tid til oplæring

og til at få dannet et indtryk af om der er et godt match af faglige såvel som personlige kompetencer. 

Ansættelse af en ny medarbejde med løntilskud kan også frigive ressourcer til at afprøve eller udvikle nye forretningsområder.

Læs mere på STARs hjemmeside om job med løntilskud

Sådan oprettes ansøgning om løntilskud

Virksomheden skal oprette ansøgning om løntilskudsstilling i selvbetjeningsløsningen VITAS

Det er Kerteminde Jobcenter der godkender aftalen om løntilskud. 

Sådan søges refusion af lønudgift 

Virksomheden skal søge om refusion af lønudgift på NemRefusion - anmod om løntilskudsrefusion


Virksomhedspraktik

En virksomhedspraktik er en mulighed for, at din virksomhed og den ledige kan lære hinanden at kende og afprøve om det er det rette match. Virksomhedspraktikken er uden udgifter til løn for virksomheden og der er ikke et krav om ansættelse

efter endt praktikperiode. Selvom virksomhedspraktikken ikke ender i en ansættelse, så kan det give den ledige mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Læs mere på STARs hjemmeside om virksomhedspraktik

Din virksomhed har mulighed for at søge om tilskud til korte, opkvalificerende kurser i forbindelse med ansættelse af en ledig.

Kurset, der ansøges om, skal ligge ud over den opkvalificering, du som arbejdsgiver almindeligvis giver til nye medarbejdere.

Betingelser for tilskud til opkvalificerende kurser 

 • kurset skal afholdes efter ansættelsen, men at du skal ansøge Jobcenter Kerteminde, mens din kommende medarbejder stadig er ledig

 • der ikke kan gives tilskud til allerede ansatte medarbejdere eller medarbejdere, som modtager sygedagpenge eller er i et jobafklaringsforløb

 • den ledige skal minimum have seks måneders ledighed
 • der skal foreligge en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse af minimum tre måneders varighed
 • din virksomhed skal i ansøgningen begrunde samt fremlægge dokumentation for udgifterne til kurset. Der kan ikke søges om allerede afholdte udgifter.
 • kurset skal være relevant for at kunne varetage jobbet og kan afholdes i op til tre måneder efter ansættelsesstart

Kontakt Jobcenter Kerteminde - Jobbutikken

Ring eller mail direkte til Kerteminde Kommunes Jobbutik, hvor der sidder en medarbejder klar til, at formidle din henvendelse videre, til den rette medarbejder i Jobcenter Kerteminde.

Jobcenter

Kerteminde Rådhus

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Telefontider

Personlig henvendelse

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje