Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse SSP-Samarbejde (Skole social og politi)

SSP-Samarbejde (Skole social og politi)

SSP er et samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt børn og unge.

SSP-samarbejdet opbygger lokale netværk, der kan forebygge, at børn og unge begår kriminalitet. Skole, socialforvaltning og politi er de tre centrale aktører i netværket. Jobcentret, Ungdommens Uddannelses-vejledning, boligselskaber, det lokale erhvervsliv, idrætsorganisationer, ungdomsklubberne m.fl. er også en del af netværkets mange aktører.  Netværket bidrager på den måde til at kunne handle tværsektorielt, sammenhængende og helhedsorienteret i den forebyggende indsats overfor børn og unge. Netværkene har til opgave at drøfte generelle bekymringsvækkende tendenser blandt børn og unge. Derudover drøftes konkrete episoder, der er opstået.

Formål

Formålet med det kriminalpræventive SSP-Samarbejde i Kerteminde Kommune er at:

 • At opbygge et netværk der har en kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges hverdag
 • At afdække årsagerne til at børn og unge begår kriminalitet, og bearbejde disse årsager
 • At sikre de bedst mulige livsvilkår for børn og unge uden kriminalitet, misbrug og mistrivsel

Med SSP-netværket store lokalkendskab, kan faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats før problemerne bliver for store.

Unge over 18 år

SSP+ er det forebyggende arbejde over for unge over 18 år. Det er vigtigt at sikre, at der bliver taget hånd om de unge, når de overgår fra Serviceloven til Beskæftigelsesloven eller andre love, der giver mulighed for at hjælpe unge over 18 år og sikre fortsat positiv udvikling og trivsel.

 • Lytte til dig og tale med dig om dine problemer, fx problemer i skolen, med dine venner, derhjemme osv.
 • Hjælpe dig, hvis du eller en af dine kammerater har et misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.
 • Oplyse dig om forbrug og misbrug af stoffer og alkohol og de skadelige virkninger, hvis du fx laver et projekt om det i skolen eller bare gerne vil vide mere om det.
 • Snakke med dig om dine venner eller familiemedlemmer, hvis du er bekymret for dem pga. misbrug, hærværk, tyveri eller lignende.
 • Tale med dig om kriminalitet, fx hvis du selv er begyndt at eksperimentere, hvis dine venner gør det, eller hvis du har været offer for kriminalitet.
 • Snakke med dig og dine forældre, hvis du synes, at det er svært at få dem til at forstå dig eller at få sagt det, som du egentlig ønsker at sige.
 • Komme på besøg i din klasse og deltage i klassediskussioner om alle mulige emner.

Kort sagt: du er altid meget velkommen til at henvende dig til SSP, hvis du har brug for råd eller vejledning.

 • Tale med dig og dit barn, hvis du ønsker det.
 • Rådgive dig, hvis dit barn er på vej ud i problemer.
 • Rådgive dig, hvis dit barn har et problem med kriminalitet, misbrug af stoffer eller alkohol.
 • Hjælpe dig med at arrangere forældremøder om chat, alkohol, misbrug, kriminalitet m.m.

Kort sagt: du er altid meget velkommen til at henvende dig til SSP, hvis du har brug for råd eller vejledning

Lars Bo Ansbjerg laan@kerteminde.dk

Tlf. 23 80 26 98 

Marianne Grønbech marg@kerteminde.dk

Tlf. 21 42 85 38

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje