Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Skoleparat og skoleindskrivning

Skoleparat og skoleindskrivning

Børn begynder i skole i det kalenderår, hvor de fylder seks. Som forælder er det naturligt, at du overvejer, om dit barn er parat til at starte i skole.  Skolen tager udgangspunkt i, at børn er forskellige og lærer på forskellige måder. Derfor skal skolen tilrettelægge en undervisning, der rummer udfordringer for alle børn.

Er du i tvivl, om dit barn er parat til at starte i skole, kan du tale med skolen og dit barns dagtilbud om det.  Du kan selv støtte dit barn i at blive klar til skolestart. Kan dit barn klare praktiske ting selv, eller er der noget I skal have øvet?  Du kan også støtte dit barn i at koncentrere sig gennem længere tid, fx ved at tegne, lave puslespil eller læse højt med dit barn.  

Højtlæsning er også med til at udvikle dit barns sprog, især hvis I taler sammen om det, som bogen handler om.  Et godt talesprog er fundamentet for, at dit barn kan lære. Har dit barn et godt sprog, har det også lettere ved at deltage i leg og andre sociale fællesskaber.

Hvilken skole kan mit barn indskrives på?

Dit barn hører på baggrund af bopælsadressen til en bestemt skole - distriktsskolen. En elev har altid krav på at få en plads på distriktsskolen.

Frit skolevalg - valg af anden skole end distriktsskolen?

Forældre kan frit vælge en anden folkeskole end distriktsskolen til deres barn, hvis der er plads.

Hvis det ikke er muligt at i mødekomme alle ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen, sker optagelsen i Kerteminde Kommune efter følgende kriterier:

  1. Elever bosiddende i Kerteminde Kommune optages før elever bosiddende uden for Kerteminde Kommune
  2. Elever med søskende på skolen på indskrivningstidspunktet optages før elever uden søskende på skolen
  3. Elever med kort afstand til skolen optages før elever med længere afstand til skolen
  4. I tilfælde af lighed foretages lodtrækning

Folkeskolerne i Kerteminde Kommune optager elever fra andre distrikter op til et maksimum på 24 elever. Elever fra eget distrikt optages op til lovens maksimum på 28.
 

Hvordan vælges anden skole end distriktsskolen?

Ønsker du dit barn indskrevet på anden skole end distriktsskolen, skal du under indskrivningen vælge den skole, du ønsker barnet skal gå på i stedet for distriktsskolen.

Dit ønske kan imødekommes, hvis der er plads på den ønskede skole, uden at det medfører oprettelse af nye klasser.

Du får besked fra skolen om dit ønske kan imødekommes, senest den 1. april før skoleårets start i august.

 

Dit barn kan få lov til at begynde i 0. klasse allerede i det år, det fylder 5 år, hvis det er født før 1. oktober og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i samråd med barnets daginstitution vurderer, at barnet vil være i stand til at følge undervisningen.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje