Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Hjemmeundervising

Hjemmeundervising

Hjemmeundervisning - i henhold til folkeskolelovens §33, stk. 2
 

Når forældre ikke ønsker at benytte de eksisterende offentlige eller private skoletilbud, kan de vælge selv at stå for deres børns undervisning. 

Når forældre selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal det skriftligt meddeles til Skoleafdelingen inden undervisningen starter. 

I anmeldelsen skal oplyses: (Jvf. Lov om friskoler og private grundskoler §§34-36)

 • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen (navn og cpr.nr.)
 • Hvor foregår undervisningen
 • Hvem underviser børnene (navne og cpr.nr.)


Krav til undervisningen:

Undervisningens indhold skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Undervisningsmateriale. Der kan ved henvendelse til distriktsskolen indgås aftale om lån af
undervisningsmateriale.
 

Tilsyn:

Tilsyn med undervisningen føres af den skole, som er distriktsskole for barnet. Der føres
tilsyn mindst 1 gang årligt efter gældende regler, som beskrevet i Lov om friskoler og
private grundskoler § 35. Distriktsskolen vil tage kontakt til hjemme for nærmere aftale om opstart af
hjemmeundervisningen og en forventningsafstemning i forhold til, hvordan tilsynet skal
tilrettelægges.
 

Tilsynet føres ved:

 • Overværelse af undervisningsforløbet
 • Samtale med barnet
 • Vurdering af standpunkt
 • Vurdering af elevens alsidige udvikling
   

Såfremt undervisningen ved tilsynet ikke vurderes tilfredsstillende, vil Skoleafdelingenrette henvendelse til forældrene, som beskrevet i loven.


For nærmere information om tilsynet henvises til Vejledning nr. 145 af 23. juli
2001 ”vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og
tilsynet hermed”.

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje