Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Fremtidens skole i Kerteminde Kommune

Fremtidens skole i Kerteminde Kommune

Vi er på vej til at skabe fremtidens skole i Kerteminde Kommune, hvor vi lytter godt efter, når børnene fortæller os, hvad der er vigtigt for, at de trives, og deres skolegang fungerer.  

Det er helt afgørende for os for at kunne skabe de læringsmiljøer, der er nødvendige for, at vi får glade og livsduelige børn og unge, der har hele verden som legeplads.  Vi vil skabe en rummelig fremtidens skole, hvor vi tilpasser skolens rammer og undervisning til det, børnene og de unge fortæller os, de har brug for, i tæt samarbejde med forældrene.  

Fra børnene starter i dagtilbud, vil vi gennem legen og inddragelse af børnene, skabe nysgerrige børn, der har lyst til at lære mere, når de skal videre i skole.  Fremtidens skole i Kerteminde kommune er en fællesskabsskole, hvor alle børn er en naturlig del af fællesskabet, hvor børns individuelle behov for støtte vil tilbydes i den kontekst, barnet er i. Lærere, pædagoger, rådgivere, PPR og sundhedspleje og andre, der arbejder med børn, vil i et tæt samarbejde, skabe løsninger i læringsmiljøet.  

Vi ønsker, at flere børn får et tilbud i deres nærmiljø og vokser op i et stærkt fællesskab.

Aktiviteter, der skaber bevægelsen fra individ til kontekst:                          

 • Aktiviteter blandt lærere og pædagoger
 • Aktiviteter i kompetencecentre
 • Aktiviteter i PPR, sundhedspleje og familierådgivning
 • Aktiviteter, der skaber forældres medansvar

Mål:

Fokus er på barnet og den unges kontekst.

Barnet er ikke problemet – det viser os et problem.

I fællesskab med forældrene skaber vi løsninger i det lokale læringsmiljø

Vision:

Børn og unge trives, oplever meningsfuld læring og er en del af et lokalt fællesskab.

Mission:

Ressourcer flyttes fra det specialiserede område til almenområdet i 2027.

Budgetaftale 2024-2027

 • ”Fremtidens skole inspirerer til og bygger på praksisforsøg (prøvehandlinger), hvor erfaringer og læring indsamles og skaber rammen for skoleudvikling lokalt og på tværs af skolerne. Fremtidens Skole handler om meningsfuld læring for den enkelte, om nye fag og holddeling på tværs af årgange, om at balancere og integrere praktiske fag med boglige fag, og om at alle børn og unge skal opleve sig som en del af fællesskabet. ”
 • ”Aftalepartierne ønsker en udvikling, hvor PPR og Familie-, Børn- og Ungerådgivningen understøtter de lokale fællesskaber og det forebyggende arbejde i skoler og dagtilbud ved at arbejde tættere på den pædagogiske praksis. Fokus skal i mindre grad rettes mod det enkelte barn, og i højere grad mod den kontekst barnet indgår i, samt mod at skabe løsninger i læringsmiljøet frem for på at undersøge og teste børnene.”
 • ”Partierne afsætter penge til bl.a. prøvehandlinger og kompetenceudvikling – 0,750 mio. kr. i 2024 stigende til 2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Pengene skal bidrage til at virkeliggøre Fremtidens Skole i Kerteminde Kommune på en måde, der er mærkbar for børnene og de unge, og aftaleparterne forventer, at der på dén baggrund kan flyttes penge fra de specialiserede tilbud til almenområdet fra 2027 og frem. ”

Link til den fulde budgettekst

Budget 2024-2027

Link til Børne-, Unge- & Uddannelsesudvalgets politiske sagsfremstillinger om fremtidens skole i Kerteminde kommune

https://dagsordener.kerteminde.dk/?request.kriterie.udvalgId=3bb8e4fd-02d8-4f51-8743-67363c3f5e82&request.kriterie.fritekst=fremtidens%20skole

 

Fællesskab i Kerteminde og Fremtidens velfærd

De værdier, som bærer Fremtidens skole i Kerteminde, stammer fra kommunens overordnede vision ”Fællesskab i Kerteminde” og i den fælles strategi om velfærdsområderne ”På forkant med fremtidens velfærd”:

”Vi VIL fællesskaberne

I Kerteminde Kommune er målet, at kommunen skal være et fællesskab af ansvarsfulde aktive borgere og ikke en organisation af ansatte. I den kommune udvikler vi fællesskaber, hvor borgere, politikere og medarbejdere hjælper hinanden og gør nytte for andre end os selv.”

Det indebærer en insisteren på, at børne- og ungefællesskaberne skabes i et samspil mellem børn, unge og forældre samt ansatte og politikere. Her er det især vigtigt at skabe et rum, der giver barnet og den unge lyst og mulighed for at komme med sit perspektiv og mening. Vi kan kun lykkes med at skabe fællesskaber for alle børn, hvis alle -  børn som voksne -, der har deres daglige gang på skoler og i dagtilbud, bidrager til og tager ansvar for fællesskaberne.

Link til visionen ”Fællesskab i Kerteminde” og velfærdsstrategien ”På forkant med fremtidens velfærd”:

 

Fremtidens skole og Regeringsudspil

Nationalt arbejdes der også med fremtidens skole. I efteråret 2023 lavede regeringen et udspil til videre politisk forhandling. Overordnet handlede udspillet om folkeskolen om;

 1. Frihed under ansvar
 2. Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever
 3. Mere indflydelse til skolebestyrelserne
 4. Stærkere fællesskaber i klassen
 5. Et styrket lærerværelse


Børneinddragelse

Vi vil høre godt efter...


Fremtidens skole skal bygges på børnenes stemmer. Vi vil anvende Lundy-modellen for at sikre reel børneinddragelse.Lundy-modellen

 • RUM: Børn skal have mulighed for at udtrykke deres mening
 • STEMME; Børn skal støttes I at udtrykke deres mening
 • MODTAGER: Børnenes mening skal lyttes til
 • INDFLYDELSE: Børnenes mening skal omsættes til passende handlinger.

Se en video om emnet: https://vimeo.com/878604307/33e1a63850?share=copy

Værktøjskassen

Fremtidens skole inspirerer til og bygger på praksisforsøg (prøvehandlinger), hvor erfaringer og læring indsamles og skaber rammen for skoleudvikling lokalt og på tværs af skolerne.
Flere værktøjer på vej....

Kontaktoplysninger Fremtidens Skole

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje