Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Folkeskoler

Folkeskoler

I Kerteminde Kommune er der seks folkeskoler, hvoraf tre af skolerne er organiseret i hver sin landsbyordning sammen med det lokale dagtilbudsområde.

Vi ønsker at alle børn oplever mulighed for at deltage og bidrage i fællesskab i skolen. Vi arbejder på at realisere Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune ”Livsduelige børn og unge” (link til politikken) med visionen ”Glade livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads!” som omdrejningspunkt.

Sammen støtter vi udviklingen af børn og unge som:

 • Har forskellige kompetencer – og bruger dem!
 • Er kreative og nysgerrige – og sprudler!
 • Vokser gennem fællesskaber – og tager ansvar for dem!
 • Kender og udfordrer deres eget potentiale – og bliver dygtigere!

Børne- og ungepolitik

Læs Styrelsesvedtægt

Bilag til Styrelsesvedtægt - Sænkelse af klassekapacitet

Bilag til Styrelsesvedtægt - Organisering af Ungdomsskole m.v.

Læs kvalitetsrapport 2018-2019

Udskriv afgangsbevis fra Folkeskolen

Hindsholmskolen
Dalby Bygade 5, 5380 Dalby
Telefon 65 15 15 80
Afd. Mesingeskolen (specialskole): Mesinge Bygade 51, 5370 Mesinge
Telefon 65151590
Email: hindsholmsbornogunge@kerteminde.dk.
Hjemmeside: https://hindsholmsbornogunge.aula.dk
EAN: 5790000371310
 
Kerteminde Byskole
Nørregade 21, 5300 Kerteminde
Telefon 65 15 18 00
Email: kerteminde-byskole@kerteminde.dk
Hjemmeside: www.kertemindebyskole.dk
EAN: 5790000371129
 
Langeskov Skole,
Rønningevej 38 og Lavindsgårdsvej 7, 5550 Langeskov
Telefon 65 15 19 00
Email: langeskov-skole@kerteminde.dk
Hjemmeside: www.langeskov-skole.dk
EAN: 5790000371518

Marslev Skole og Børnehus,
Marslev Byvej 41, 5290 Marslev
Telefon 65 15 13 40
Email: marslev-skole@kerteminde.dk
Hjemmeside: www.marslev-skole.dk
EAN: 5790000371594
 
Munkebo Skole - mellem nor og fjord
Fjordvej: Fjordvej 162, 5330 Munkebo
Telefon 65 15 13 00
Email: munkeboskole@kerteminde.dk
Hjemmeside: www.munkeboskole.dk
EAN: 5790000410385

Nymarken Skole og Børnehus,
Nymarken 47, 5300 Kerteminde
Telefon 65 15 13 60
Email: nymarksskolen@kerteminde.dk
Hjemmeside: www.nymarksskolen.dk
EAN: 5790000371556
 
Kerteminde 10. klassecenter,
Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde
Telefon 65 15 17 80
Email: kontakt@kerteminde10klasse.dk
Hjemmeside: www.kerteminde10klasse.dk
EAN: 5798006578290

SFO

Der er Skolefritidsordning (SFO) på alle kommunens skoler.


SFO er et fritidspædagogisk tilbud til alle børn i 0-3 klasse.

I SFO har børnene mulighed for at være sammen med deres venner og udvikle nye venskaber, samtidig med, at de kan deltage i forskellige aktiviteter og projekter både inde og ude. Aktiviteterne tager udgangspunkt i børnenes interesser og er et element i, at understøtte det enkelte barns udvikling af personlige, sociale og kulturelle kompetencer.

I de senere år er Skoledagen og fritidstilbuddet i højere grad tænkt sammen, så børnene oplever en helhed i deres hverdag. 

Børnene har mulighed for at benytte SFO i timerne umiddelbart før og efter skoletid. SFO er åben fra 6.15-8.00 og fra sidste lektionsafslutning til kl. 16.45 (16.00 fredag)


Der kan vælges mellem 2 moduler:

Morgenmodul: 6.15-8.00

Eftermiddagsmodul: lektionsafslutning – 16.45 (16.00)

Børnene tilmeldes via den Digitale Pladsanvisning. Barnet er garanteret plads fra den oplyste dato. Der modtages ikke yderlige bekræftelse. Indmeldelse fra dag til dag. Udmeldelse sker med en måneds varsel til den 1. eller 15. i mdr.

Hvis der opstår problemer med tilmelding eller ændringer via den digitale pladsanvisning, så kan man kontakte pladsanvisningen som kan hjælpe med indmeldelse:

pladsanvisning@kerteminde.dk eller på tlf. 6515 1190.

De kommunale takster ligger på kommunens hjemmeside.


Ferie og lukkedage.

SFO holder åbent i skoleferier. Sommerferie (2 uger lukket), 3 dage op til påske, hverdagen før den 24.12 og efter nytår.

Lukkedage: Alle helligdage, grundlovsdag, dagen efter Kristi himmelfart, den 24. december samt dagene mellem jul og nytår.

Den enkelte SFO udarbejder mål – og indholdsbeskrivelser for det pædagogiske arbejde i deres SFO.

Kommunen har offentlig SFO på følgende skoler:

 • Kerteminde byskole, Nørregade 21, 5300 Kerteminde
 • Langeskov skole afd. Pilen, Lavindsgårdsvej 7, 5550 Langeskov
 • Marslev skole, Marslev Byvej 41, 5290 Marslev
 • Munkebo skole, Fjordvej 162, 5330 Munkebo
 • Nymarken skole, Nymarken 47, 5300 Kerteminde
 • Hindsholm skole, Dalby Bygade 5, 5380 Dalby

Hvornår tilbydes elevbefordring ?

Der er mulighed for befordring, hvis afstanden mellem hjem og skole er over

2,5 km i børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin,
6 km på 4.-6. klassetrin
7 km på 7.-9. klassetrin
9 km på 10. klassetrin

Der kan desuden bevilges kørsel, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. Kommunen sørger endvidere for befordring til og fra skole af syge og invaliderede børn.
 

I hvilke tilfælde tilbydes der ikke elevbefordring?

Hvis barnet ikke er indskrevet på distriktsskolen, kan der ikke forventes etableret befordring. Der etableres ikke befordring mellem hjem og skolefritidsordning / skolefritidsordning og hjem. 
 

Hvem skal jeg kontakte?

Du skal kontakte skolen for yderligere information.

LOT2 - Læring og trivsel i Kerteminde
I vores skoler arbejder vi målrettet på at øge læring og trivsel blandt vores elever. Formålet er at udvikle  faglige, sociale og inkluderende læringsmiljøer. Derfor deltager al ledelse og alt pædagogisk personale på vores skoler i et kompetenceudviklingsforløb.

Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til Almene Formaal deltager alle vores lærer, pædagoger og ledere i et interaktionsforløb i klasserne, hvor der arbejdes med helt konkrete metoder i undervisningen. Der arbejdes med metoder, der styrker læring, trivsel og en systemisk tilgang til eleverne og de fællesskaber, som de indgår i. Dette gennem observation og vejledning ved eksterne konsulenter.

Lot-projektet er foregået i to etaper. Lot1 i 2014-2017 handlede om en teoretisk indføring i metoder til at komme hele vejen rundt om elevernes læring og trivsel for alle lærere og pædagoger i skolerne. Desuden blev der uddannet medarbejdere til at indgå i og etablere kompetencecentre, hvis formål er at give sparring og støtte omkring elever og klasser i udfordringer og hermed støtte op om en øget inklusion.

I den igangværende del af projektet 2018-2021 vil alle elever i alle skolers klasser og deres lærere minimum en gang opleve observation ved LOT-konsulent og medfølgende udvikling af undervisningen ud fra principperne i LOT1. Desuden vil de ansatte i skolernes kompetencecentre deltage i interaktionsforløbene for at blive oplært i metoderne. Skolernes ledelser deltager tillige i ledelsesudvikling.

Projektbeskrivelse LOT 1

Projektbeskrivelse LOT 2

Der er et indsatsområde omkring læsning og skrivning i alle fag på alle skoler i Kerteminde Kommune.

Indsatsen gælder både for almenskolen og for specialområdet, og der er et øget fokus på at skabe de bedste rammer for elever i læse- og skrivevanskeligheder.

Nedenstående er link til "Handleplan for ordblinde elever" og "Procedure for elever i læse- og skrivevanskeligheder".

Indlejret nedenstående er en e-bog for forældre, hvor de guides omkring ordblindhed.

Forældreguide december 2021

Indlejret nedenstående er en e-bog for elever og lærere, hvor programmet AppWriter gennemgås.

AppWriter Agenter Google

Indlejret nedenstående er en e-bog for elever og lærere, hvor andre hjælpemidler gennemgås

Elev- og lærerguide ordblindhed december 2021

Indlejret nedenstående er en e-bog for lærere, hvor gode arbejdsgange i undervisningen gennemgås.

Arbejdsgange i undervisning for ordblinde elever

Leverandøren Wizkids udvikler læse- og skriveværktøjer, der på en intuitiv måde støtter brugerne i at tilegne sig og formidle viden. De laver forskelligt informationsmateriale til elever, forældre og undervisere.

Materiale til elever:

https://www.wizkids.dk/materiale/elever/appwriter

Materiale til forældre:

https://www.wizkids.dk/materiale/appwriter-foraeldre

Materiale til undervisere:

https://www.wizkids.dk/materiale/underviser/

Download af læse- og skriveprogrammerne (UniLogin):

https://account.wizkids.dk/account

Nota er et Bibliotek og videncenter for mennesker med læsevanskeligheder. Tilbyder lydbøger og e-bøger til børn og voksne, som af forskellige årsager har svært ved at læse. 

https://nota.dk/

"Hjælp til ordblindhed" er en portal med viden om ordblindhed til ordblinde, pårørende og fagpersoner.

https://www.ordblindhed.dk/

"Jeg er ordblind" er en podcast, der omhandler ordblindhed. Holdet bag podcasten er ordblinde. 

http://jegerordblind.dk/ 

"Ordblinde- og dysleksiforeningen i Danmark" er en forening, som arbejder for bedre vilkår for ordblinde og oplyser om ordblindhed og dysleksi. 

www.ordblindeforeningen.dk 

Handleplan for ordblinde elever

Procedure for elever i læse- og skrivevanskeligheder

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje