Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Center for Koordineret Ungeindsats (CKU)

Center for Koordineret Ungeindsats (CKU)

CKU varetager opgaver i henhold til Lov om aktiv beskæftigelse, Lov om social service samt Lov om uddannelse for unge med særlige behov. Fælles for alle CKU`s ydelser gælder, at der skal ske en henvisning fra relevant myndighed.

CKU er fordelt på to matrikler

KU Strandgården Fabers alle 2, 5000 Kerteminde

Lov om en Aktiv Beskæftigelse

CKU Strandgården varetager afklaringsforløb for unge under 30 år hvor der via værkstedsaktiviteter, virksomhedspraktikker og personlig støtte og guidning, arbejdes med at beskrive- og udvikle arbejdsevne samt uddannelsesparathed.

Lov om social service
CKU Strandgården yder særligt tilrettelagte forløb til unge under 18 år, og unge mellem 18 og 23 år som modtager efterværn. Disse forløb rummer værkstedsaktiviteter, samtaleforløb og/eller virksomhedspraktik.

CKU Strandgårdens hjemmevejleder team yder praktisk-pædagogisk bistand i eget hjem til unge18- 30 år, samt kontaktpersons-opgaver til unge under 18 år og unge i efterværn. CKU Strandgården tilbyder borgere tilkendt førtidspension beskyttet beskæftigelse med henblik på praktik og senere ansættelse i skånejob i ordinær virksomhed.

Lov om uddannelse for unge med særlige behov

CKU udbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, også kaldet STU.
STU foregår på henholdsvis Strandgården i Kerteminde og Toften i Munkebo
STU tilbydes unge med særlige behov, som ikke kan opnå en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Der arbejdes med udvikling og læring ud fra individuelle mål i en forløbsplan, som elev, uddannelsesvejleder og underviser løbende følger op på og tilpasser.


SSP

SSP er et samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt børn og unge.

Vil du vide mere kan du kontakte

Leder af Center for Koordineret Ungeindsats
Charlotte Damgaard
Mobil: 51 14 76 91
cda@kerteminde.dk

Leder af Center for Koordineret Ungeindsats
Lars Svanes 
Mobil: 21 70 55 15
lasv@kerteminde.dk

Strandgården

Fabers Alle 2
5300 Kerteminde

Ring til os

Bemærk

Benyt altid Digital Post, når der sendes fortrolige eller personfølsomme oplysninger. Personlig henvendelse aftales inden fremmøde.

Telefontider

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje