Servicelovens § 18 

Lovgrundlag
Jf. Serviceloven § 18 – Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige, sociale organisationer og foreninger.

Jf. Serviceloven § 18, stk. 2 – Skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
 
I henhold til retningslinier for Kerteminde Kommunes støtte til det frivillige sociale arbejde, uddeles støtte 1 gange årlig i maj måned til det frivillige sociale arbejde.

Der gøres opmærksom på, at det er en betingelse for at modtage støtte, at foreningen eller organisationen er hjemmehørende i Kerteminde Kommune.

Fordeling af midler

Ældre-, Handicap-, og Sundhedsudvalget besluttede 8. maj 2023 følgende fordeling af §18-puljen:

Kontakt

Klik her for at læse hele referatet fra udvalgets møde