Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur Vådområder og lavbund

Vådområder og lavbund

Kerteminde Kommune ligger i to vandoplande, vandopland Storebælt og vandopland Odense Fjord. I Kerteminde Kommune undersøger løbende flere muligheder for at lave lavbunds- og vådområder, da det er kommunen, som har ansvaret for at finde egnede projektområder og udføre projekterne inden for kommunegrænsen.

Ejer du lavbundsjord?

Hvis du ejer jord, som ligger i et område, hvor det vurderes at der kan laves vådområder, kan du blive kontaktet af kommunen. Det er frivilligt om du vil deltage.

Du kan også selv kontakte kommunen, hvis du er interesseret i at finde ud af om du kan være med i et vådområde- eller lavbundsprojekt. 

I Kerteminde Kommune er der flere områder der er under forundersøgelse, eller hvor lodsejerne er blevet kontaktet, og kommunen undersøger løbende mulighederne for flere projekter. 

Forundersøgelsen består af en teknisk forundersøgelse, hvor kvælstofomsætningen i et mulig område forundersøges. Hvis denne undersøgelse viser, at et vådområde er en teknisk mulighed, laves en efterfølgende ejendomsmæssig forundersøgelse. I den ejendomsmæssige forundersøgelse kontaktes de berørte lodsejere. De informeres om deres muligheder i forhold til erstatning, hvis de ønsker at deltage i et vådområdeprojekt.

Udtagningskonsulenterne

Staten finansierer, indtil 2027, et antal udtagningskonsulenter der kan hjælpe lodsejere og kommuner med at gennemføre vådområde- og lavbundsprojekterne. Derfor kan udtagningskonsulenterne også rådgive lodsejere og bistå i dialogen med relevante myndigheder. 

Du kan læse mere om udtagningskonsulenterne her: Udtagningskonsulenterne.dk

Kontakt Naturteamet

Lindøalléen 51, 5330 Munkebo

Skriv til os

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje