Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur Naturprojekter LIFE-projekter

LIFE-projekter

Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - LIFE70

En stor del af indsatsen i Natura 2000-handleplanen for "Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose" samt moserne som er omfattet af Natura 2000-handleplanen for "Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø" bliver løftet gennem LIFE-projektet ”Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark - LIFE70”.

Ud over Kerteminde Kommune involverer LIFE-projektet Odense, Langeland, Silkeborg, Assens og Faaborg-Midtfyn Kommuner, samt Naturstyrelsen og Fugleværnsfonden. Projekterne støttes af EU, 6. juni-fonden og Villum Fonden og fokuserer særligt på at sikre højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper samt våde heder.

Du kan læse mere om LIFE-projektet her: LIFE70

LIFE-projekter

I Urup Dam og Brabæk Mose gennemføres et stort EU LIFE+ projekt, der løber frem til juni 2018.

LIFE-projektet har til formål at øge arealet med lysåbne rigkær og gennemføres som en del af Natura 2000-handleplanen for området.

I forbindelse med projektet skal der ryddes større partier med skov og krat for at genskabe lysåben natur. Efterfølgende skal naturområderne indhegnes. Der er opsat læskure og rent drikkevand, så områderne kan afgræsses af kreaturer.

Projektet har købt kreaturer, som indgår i helårsafgræsningen. I projektet er desuden udlagt 3 ha til dyrknings- og sprøjtefri bufferzone omkring den sårbare mose ved Urup Dam.

Nedenfor kan du finde link til det skilt, som nærmere beskriver LIFE-projektet og området.


I Sadelmagermose og Langemose ved Måle på Hindsholm gennemføres et stort EU LIFE+ projekt, der løber frem til juni 2018.

LIFE-projektet har til formål at øge arealet med rigkær og genskabe områder med avneknippemose samt at forbedre yngleforhold og levevilkår for strandtudsen. Projektet gennemføres som en del af Natura 2000-handleplanen for området.

I forbindelse med projektet skal der ryddes større områder med tagrør, træer og buske for at genskabe den lysåben natur. Efterfølgende skal naturområderne indhegnes. Der er opsat læskure og rent drikkevand, så områderne kan afgræsses af kreaturer. Projektet har købt kreaturer, som indgår i helårsafgræsningen.


Kontakt Naturteamet

Lindøalléen 51, 5330 Munkebo

Skriv til os

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje