Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur Naturprojekter Hjemtagning af arealer

Hjemtagning af arealer

Kerteminde Kommune styrker natur- og klimaindsatsen

Politikerne i Kerteminde Kommune har besluttet at hjemtage ca. 36 hektar kommunaltejet jord, som i dag er bortforpagtet til landbrug. Tiltaget skal understøtte målene i kommunens Dk2020 Klimahandleplan da der både vil være en reduktion i drivhusgasudledningen ved ophør af dyrkning og et CO2 optag fra skov og natur.

Jorden er fordelt på 7 forskellige områder rundt om i kommunen, som alle ligger bynært. Områderne rummer derfor store rekreative muligheder.

Til den politiske proces har administrationen udarbejdet et inspirationskatalog med mulige indsatser. Indsatserne vil blive kvalificeret i den kommende periode, når kommunen opstarter en borgerinddragelsesproces hvor bl.a. de forskellige råd, som er knyttet til kommunen vil blive inddraget. I Grønt Råd er der allerede nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med ideer til, hvordan områderne kan udvikles.

Har du gode ideer til udviklingen af arealerne er du velkommen til at skrive til natur@kerteminde.dk

Herunder finder du en oversigt over de 7 områder: Inspirationskatalog - Hjemtagning af kommunale arealer

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje