Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur Natura 2000 Har du jord inden for Natura 2000-områderne?

Har du jord inden for Natura 2000-områderne?

Hvis du har jord inden for et Natura 2000-område eller vil du søge om tilladelse til indgreb, som indirekte kan påvirke et sådan område, kan du blive berørt af den særlige lovgivning, som gælder for Natura 2000-områderne.

Det kan i nogle tilfælde være vanskeligere at få tilladelse til indgreb indenfor end udenfor Natura 2000-områderne. Det kan også betyde, at en hidtil lovlig aktivitet må ophøre, hvis myndighederne vurderer, at det er til væsentlig skade for de dyr eller planter som danner grundlag for udpegningen af Natura 2000-området. I sådanne tilfælde vil lodsejeren få økonomisk kompensation.

Inden for Natura 2000-områderne skal der ske anmeldelse af visse aktiviteter, som ellers normalt ikke kræver tilladelse. Det kan f.eks. være etablering af læhegn, ophør af græsning eller høslæt, eller overgang fra handelsgødning til husdyrgødning. Du kan finde nærmere beskrivelser af anmeldepligtige aktiviteter i Natura 2000-områder samt links til anmeldelsesskemaer på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningens hjemmeside.

Anmeldelsesskema

Du kan se, om du har jord inden for et Natura 2000-område via kommunens kortopslag.

Vejledning:

  • Åben kortet via linket.
  • Åben fanenbladet ved at trykke på den sorte pil øverst i venstre side.
  • Åben fanen 'Lag'.
  • Afkryds ’Natura 2000 – Fuglebeskyttelse’ og ’Natura 2000 – Habitatområder’
  • På kortet vil der nu fremkomme skraverede felter i to farver, hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Zoom ind for at få større opløsning.

Kommunens kortinformation

Kontakt Naturteamet

Lindøalléen 51, 5330 Munkebo

Skriv til os

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje