Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur Fredninger og fortidsminder

Fredninger og fortidsminder


I Kerteminde Kommune er der flere dysser, gravhøje, jættestuer, voldgrave, en vejdæmning, en kultsten, et voldsted og meget mere, som er fredede som fortidsminder. Ud over fortidsminderne findes der flere landskabsfredninger i kommunen. Via kommunens kortinformation kan du finde fredningerne og fortidsminderne, og læse mere om dem via Slots- og Kulturstyrelsen.

Ud over fortidsminderne findes der flere landskabsfredninger i kommunen. De skraverede felter på kortet er de fredede områder i kommunen.

Ændringer i de fredede områder skal ligge indenfor de gældende fredningsbestemmelser, ellers skal fredningsmyndigheden godkende ændringen. Det er derfor en god ide at underrette myndighederne, inden man foretager ændringer.

Her kan du læse mere om fredningsbestemmelserne i Kerteminde Kommune

Fredningsbestemmelser i Kerteminde Kommune

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje